NAUJIENOS

Lietuvos universitete – studijos vadovams, paremtos Harvardo verslo mokyklos institute parengtu turiniu

Kategorija:

Miestas:

Nuo šių metų rugsėjo ISM Vadybos ir ekonomikos universitete bus pradėtas dėstyti naujas, semestrą trunkantis Vadovų magistrantūros studijų modulis – Rinkos ir verslo konkurencingumas: ekonomika vadovams, grįstas Harvardo verslo mokyklos Strategijos ir konkurencingumo institute parengtu turiniu. ISM – yra pirmas ir vienintelis Lietuvos universitetas, gavęs teisę jį naudoti studijų programose.

Akiratyje – naujausios tendencijos

Pasak modulio vadovės doc. dr. Virginijos Poškutės, mokymasis iš Harvardo verslo mokyklos Strategijos ir konkurencingumo institute sukurtos medžiagos leis studijuojantiesiems žiniomis prilygti pasaulio verslo lyderiams, mat bus analizuojamos naujausios verslo ir ekonomikos tendencijos bei jas aiškinančios, tyrimais grįstos ekspertų įžvalgos.

„Informacijos aktualumas, gebėjimas suprasti artimiausią ir pasaulinę aplinką dabar yra kaip niekada svarbus. Verslo sąlygos bei vartotojų lūkesčiai nuolat kinta, todėl siekiant būti tarp pirmaujančiųjų reikia mokėti skaityti vykstančius procesus bei žinoti, kur ieškoti atsakymų“, – sakė doc. dr. V. Poškutė. Anot jos, vienas pavyzdžių, kaip kinta verslo aplinka, – tūkstantmečio kartos darbuotojų poreikiai ir jų troškimas savo veikla daryti prasmingą poveikį pasauliui.

„Šios kartos darbuotojų įprastu atlyginimo padidinimu ar kitomis tradicinėmis skatinimo priemonėmis dažnai nebepavyksta išlaikyti organizacijose. To nesuvokiantys tampa mažiau konkurencingi. Todėl verslas, taip pat ir viešojo sektoriaus įstaigos, turėtų užtikrinti savo gebėjimą analizuoti aplinką ir priimti sprendimus, kurie padėtų dabar ir ateityje konkuruoti efektyviai“, – aiškino dr. V. Poškutė.

Visame pasaulyje žinomo verslo konkurencingumo eksperto prof. Michaelo Porterio Harvardo verslo mokykloje įkurto Strategijos ir konkurencingumo instituto atlikti tyrimai patvirtina, kad sėkmingas verslas retai būna konkurencingas savaime. Jų sėkmė ir konkurencingumas, sąlygojami ne tik vadybinių gebėjimų, bet yra neatsiejami ir nuo sektoriaus, klasterių, miestų, regionų ar net šalių konkurencingumo.

Galimybė Lietuvai

Anot dr. V. Poškutės, verslo, miesto ar valstybių konkurencingumą lemia gebėjimas orientuotis į ilgalaikę perspektyvą, numatyti keletą žingsnių į priekį, strateginis nuoseklumas, kartu atliepiant pokyčius makroekonominėje aplinkoje.

„Ribos tarp valstybės ir verslo bei civilinės bendruomenės nyksta, viskas persipina, tad kuriant tvarų verslą kitų sektorių konkurencingumas tampa labai svarbia prielaida ilgalaikei verslo sėkmei. Vis daugiau sėkmingo verslo pavyzdžių pastebime ten, kur verslo organizacijos, matydamos tam tikras socialines problemas, ribojančias verslo plėtros galimybes, siekia jas spręsti. Tokia verslo reakcija ne tik leidžia iššūkius paversti naujomis galimybėmis ir išplečia ar sukuria naujas rinkas, bet prisideda ir prie visuomenės pažangos. Taip įgyjamas ir pasitikėjimas verslu, ir visuomenės pagarba“, – teigė ISM Vadovų magistrantūros studijų modulio vadovė.

Prof. M. Porterio ir Strategijos ir konkurencingumo instituto pateikiamos įžvalgos atskleidžia, kad JAV ne pelno siekiančios organizacijos, bendradarbiaudamos su verslu ir savivaldos organizacijomis, sėkmingai pakeitė uždaras mažų miestelių ekonomikas, sudarydamos daugiau galimybių dirbti mažumoms, skatindamos moteris steigti savo verslą.

Įsukus sinerginio augimo ratą, pašalinus darbo jėgos išteklių trūkumą, padidinus vietos gyventojų perkamąją galią, smulkiems JAV miestelių verslams atsirado galimybė išsiplėsti iki nacionalinio lygmens. Be to, pritaikius konkurencingumo ir pasidalytos vertės teorijas, daugelyje regionų ar šalių sėkmingai sprendžiamos įsisenėjusios sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo sektoriaus ir kitos problemos.

Doc. dr. V. Poškutės teigimu, daug konkurencingiausių pasaulio valstybių neturi didelių gamtos išteklių, todėl kliaujasi žmonių gebėjimais. „Tai yra sektinas pavyzdys, nes akivaizdu, kad didžiausias gerovės, sėkmės ir pažangos klestėjimo garantas yra žmogaus išradingumas, kūrybiškumas ir mokėjimas iššūkius paversti  galimybėmis“, – pabrėžė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rinkos ir verslo konkurencingumo modulio vadovė doc. dr. V. Poškutė.

Anot jos, tam, kad Lietuva patektų į konkurencingiausiųjų šalių  gretas, daugiau mūsų šalies verslo organizacijų turėtų susimąstyti apie tikros vertės kūrimą, o ne koncentruotis į greito pelno siekimą. Efektyvus  ir skaidrus verslo bei valstybinių įstaigų bendradarbiavimas taip pat labai svarbi ir verslo, ir valstybės konkurencingumo prielaida. Be to, tiek versle, tiek viešajame sektoriuje turėtų būti intensyviai ugdomas gebėjimas kritiškai vertinti ekonomines, politines ir socialines tendencijas, mokomasi formuoti ilgalaikes strategijas. Be šių įgūdžių, tvari plėtra, naujų idėjų kūrimas ir įgyvendinimas bei konkurencinio potencialo didinimas – neįsivaizduojami.

Pasak doc. dr. V. Poškutės, šios Vadovų magistrantūros studijos padės ugdyti ir spręsti didelę dalį minėtų iššūkių. Na, o daugiausia naudos jos gali  duoti įvairių lygių verslo ir viešojo sektoriaus įstaigų vadovams, norintiems sukurti ilgalaikį, tvarų verslą, verslo vadovams, bendradarbiaujantiems ar siekiantiems bendradarbiauti su viešuoju sektoriumi; analitikams ir konsultantams, norintiems tobulinti savo įgūdžius ir kompetencijas vertinant verslo, regionų ar šalių konkurencingumo strategijų potencialą; viešosios politikos formuotojams, ekonominį augimą ir konkurencingumą skatinančių organizacijų lyderiams bei verslą vienijančių profesinių asociacijų vadovams.


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Šventosios vandens turizmo trasa

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama