NAUJIENOS

Lietuvoje bus daugiau verslo finansavimo alternatyvų

Kategorija:

Miestas:

Lietuvoje kuriamos vienos palankiausių sąlygų Europos Sąjungoje investicinių fondų veiklai. Šiandien Vyriausybė pritarė kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) veiklą reglamentuojančių įstatymų projektams, kuriais siūloma mažinti administracinę naštą investiciniams fondams ir sukurti palankesnes sąlygas jų veiklai, o kartu – ir daugiau verslo finansavimo alternatyvų bei galimybių investuoti mūsų šalyje.

„Šis įstatymų projektų paketas panaikins perteklinius ribojimus investiciniams fondams – reguliavimas bus gerokai aiškesnis ir lankstesnis, suteikiant naujų galimybių investuotojams. Tikimasi, kad tai sukurs vienas palankiausių sąlygų Europos Sąjungoje (ES) investicinių fondų veiklai ir suaktyvins jų veiklą Lietuvoje, taip prisidedant prie mūsų šalies konkurencingumo didinimo“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Rengiant įstatymų projektų paketą remtasi kitų ES valstybių narių gerąja praktika. Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku 2017 m. atliko KIS srities teisinio reguliavimo peržiūrą ir įvertino geriausią ES šalių investicinių fondų reguliavimo patirtį bei rinkos dalyvių pasiūlymus.

Įstatymų projektų paketu siūloma supaprastinti KIS valdytojų (valdymo įmonių ir investicinių bendrovių-valdytojų) licencijavimo ir veiklos leidimų išdavimo procedūras, mažinti reikalavimus licencijavimo metu reikalaujamų pateikti dokumentų sąrašui, sudaryti galimybę užsienio alternatyviųjų KIS investicinius vienetus ar akcijas platinti Lietuvoje neprofesionaliesiems investuotojams bei įgyjamus specialiųjų KIS investicinius vienetus (akcijas) apmokėti nepiniginiu įnašu.

Taip pat siūloma suteikti daugiau lankstumo uždarojo tipo investicinių bendrovių reguliavimui (kapitalo didinimo, savų akcijų supirkimo, dividendų skyrimo srityse) bei išplėsti asmenų, galinčių būti turto saugotojais ir depozitoriumais, sąrašą.

KIS veiklą reglamentuojančių įstatymų paketas yra viena iš Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonių, skirta alternatyvių finansavimo šaltinių plėtrai užtikrinti.

Papildoma informacija:

Kolektyvinio investavimo subjektas – investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių tikslas – platinant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į turtą, laikantis iš anksto nustatytų investavimo reikalavimų.

www.lrv.lt inf.

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama