Liana Ruokytė-Jonsson: kultūros keliai – raktas į regionų ir pačio žmogaus augimą

Kategorija:

Miestas:
Liana Ruokytė-Jonsson: kultūros keliai – raktas į regionų ir pačio žmogaus augimą
Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson sveikindama Europos Tarybos Santiago de Compostela deklaracijos paskelbimo 30-ųjų metinių paminėjimo dalyvius pažymėjo, kad Piligrimų kelias į Kompostelą Iberijos pusiasalyje tapo tikslo siekimo ir dvasinio tobulėjimo simboliu. Pagal Europos Tarybos 1987 m. spalio 23 d. Santjago de Kompostelos deklaraciją Šv. Jokūbo kelias paskelbtas pirmuoju Europos kultūros kelių maršrutu.
 
„Lietuva visada buvo ir šiandien yra Europos kultūros dalis, glaudžiai ir įvairiausiais keliais susijungusi su istoriniais, kultūriniais ir dvasiniais Europos kontekstais. Šiandien, kuomet ši Vyriausybė yra iškėlusi tikslą atsigręžti į regionus ir mažinti atskirtį, kuomet kultūros kelių svarba tampa didelė kaip niekad, yra itin svarbu nepamiršti, kad tai iš esmės ir yra kultūros kelio koncepcija, kad ėjimas kultūriniu keliu – tai savo tapatumo, savęs suvokimo ir atskleidimo kelias“, – sveikindama susirinkusius kalbėjo  Liana Ruokytė-Jonsson.
Europos Tarybos Kultūros kelių programa buvo pradėta kurti 1987 m., ja buvo siekiama įvairiapusiškiau atskleisti Europos kultūrinį identitetą, stiprinti kultūrinį turizmą ir plėtoti šalių kultūrinį bendradarbiavimą. Šios programos koordinavimui 1997 m. Liuksemburge buvo įkurtas Europos Kultūros Kelių institutas (EKKI), kurio misija – koordinuoti jau esamų ir besivystančių tinklų plėtrą, teikti jiems konsultacijas ir techninę pagalbą, sertifikuoti naujus kultūros kelius pagal patvirtintus kriterijus.
Europos Tarybos Ministrų Komitetas, siekdamas plačiau skleisti žinias ir supratimą apie bendrą Europos paveldą ir plėtoti kultūrinius ryšius bei dialogą tiek Europoje, tiek ir su kitomis šalimis bei regionais, 2010 m. gruodžio 8 d. patvirtino Išplėstą dalinį susitarimą dėl Kultūros kelių (IDS). Šiuo IDS siekiama suformuoti bendrą kultūrinę erdvę, tuo tikslu kuriant Kultūros kelius, kurie skatintų daugiau sužinoti apie paveldą, puoselėtų švietimą, darnų užsienio turizmą bei kitą susijusią veiklą.
2012 m. Lietuva oficialiai prisijungė prie IDS ir tapo 15-ąja šios programos nare.
 
Viešųjų ryšių skyrius
 

Mano Krastas