Leonas Kerosierius:prašome, kad Aplinkos ministerija skirtų limitus verslinei žvejybai ežeruose ir tvenkiniuose

Kategorija:

Miestas:
Leonas Kerosierius:prašome, kad Aplinkos ministerija skirtų limitus verslinei žvejybai ežeruose ir tvenkiniuose
Spalio 19 d. Žuvininkystės taryba, patvirtinta Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3D-672/D1-678, posėdžio protokolo Nr. 8D-502(5.50) darbotvarkės 6-tame punkte „Dėl asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ kreipimosi dėl verslinės žvejybos vidaus vandenyse“  rašoma: NUTARTA. Pritarti asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ kreipimuisi į  Žuvininkystės tarybą, kad AS „Žuvininkų rūmai“ kreiptųsi į Aplinkos ministeriją dėl galimybės nustatyti verslinės žvejybos limitus vidaus vandenų telkiniuose, vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo nuostatomis ir mokslinių tyrimų duomenimis (posėdžio  protokolas pridedamas, 23 lapai). Priedo 12-23 lapuose teikiama daug informacijos apie vidaus vandenų verslinės žvejybos būklę bei verslininkų ir žuvų vartotojų lūkesčius.
 Vadovaudamiesi  šio protokolo 6-ju punktu prašome Aplinkos ministeriją  nustatyti verslinės žvejybos limitus vidaus vandenų telkiniuose, vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo nuostatomis ir mokslinių tyrimų duomenimis. Limitus verslinei žvejybai prašome skirti ežeruose,  tvenkiniuose, Kauno mariose ir Kruonio HAE Aukštutiniame baseine tame tarpe ir vandens telkinių nuomininkams.
 Prašome Aplinkos ministeriją SKUBIAI skirti limitus, kad dar šiais metais galima būtų vykdyti verslinę žvejybą. Prašome Žemės ūkio ministeriją, Žuvininkystės departamentą ir Žuvininkystės tarnybą skubiai pasirengti kvotų skyrimui vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintais limitais.
Esame įsitikinę, kad Aplinkos ministerija vykdydama vyriausybės programą, kurioje akcentuojama kurti naujas darbo vietas, gausinti maisto išteklius, mažinti socialinę atskirtį ir didinti žmonių gerovę. Visi žinome, kad pagrindiniai verslinės žvejybos laimikiai vidaus vandenyse yra ešeriai, kuojos, plakiai, karosai, raudės ir kad šiomis žuvimis dažniausiai naudojasi bėdnuomenė – todėl mūsų prašymą SKUBIAI spręsti, valdantieji turėtų suprasti kaip Lietuvą valdančiųjų  atsižvelgimą į bėdnuomenės poreikius ir teisėtų verslininkų lūkesčių išsipildymą, kadangi daugelį metų verslinė žvejyba vidaus vandenyse draudžiama.
 Pažymime, kad pagal Aplinkos ministerijos skelbtą informaciją 90 proc. žuvų sugaunama Kuršių mariose, kurių plotas 22 proc. visų vidaus vandenų ploto, o likusiuose vandenyse tik 10 proc. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją  ištyrinėtuose 384 ežeruose ir tvenkiniuose bendra žuvų biomasė 2011-2016 m padidėjusi 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo apie 1,3 - 1,4 karto.
Sutinkame, kad žvejams mėgėjams turi būti skiriamas rimtas dėmesys. Todėl prašome skirstant limitus verslinei žvejybai vadovautis 2016-06-29 Žuvininkystės tarybos posėdžio protokolo Nr. 8D-344(5.50) darbotvarkės 3-čio punkto „Žuvų išteklių būklės vidaus vandenų telkiniuose mokslinių tyrimų rezultatai ir išteklių naudojimo perspektyvos“ nutartimi kur skelbiama – NUTARTA: 1. Žuvų išteklius naudoti racionaliai, žvejams mėgėjams panaudojant tik apie 50 proc. žuvų išteklių (žiūr. protokolo 23 lapas).
Primename, kad  per pastaruosius 7 metus į Jus kreipėmės apie 90 kartų dėl verslinės žvejybos įvairiausių draudimų ir  limitų skyrimo verslinei žvejybai.
Žinoma, kad visas pasaulis tame tarpe ir kaimyninės  VALSTYBĖS PROPAGUOJA ir SKATINA vidaus vandenų verslinę žvejybą. Atkreipiame dėmesį, kad Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), kurios narė yra ir Lietuva, dar 1995 m. priėmė Atsakingosios žuvininkystės kodeksą, kuris nurodo į smulkaus žvejybos verslo svarbų indėlį gyventojų užimtumui, pajamoms ir maisto išteklių gausinimui.
Todėl dar kartą prašome skubiai skirti limitus verslinei žvejybai.      
 
 
  Leonas Kerosierius  
Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas                                                                                                                    
 

Mano Krastas