Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšoms gauti

Kategorija:

Miestas:
Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšoms gauti
Tauragės rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšoms gauti. Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 2 d.
 
Neformaliojo mokinių sportinio ugdymo programa (NMSU) – tai neformaliojo mokinių sportinio ugdymo programa, kuri rengiama vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu.
 
Sportininko krepšelis – nevyriausybinių organizacijų, vykdančių sportinę veiklą pagal NMSU programą, ugdomo mokinio vieno mėnesio lėšos, skiriamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto.
 
NMSU teikėjai – Tauragės rajono savivaldybėje sportinio ugdymo veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal LR asociacijų ir LR viešųjų įstaigų įstatymus, užsiregistravusios Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).
 
NMSU programą gali įgyvendinti teikėjai, kurie ugdo mokinius sporto šakose, kurių federacijos yra pripažintos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.
 
 NMSU teikėjo (juridinio asmens) atitikties vertinimas pradedamas pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.
 
 Techninę paraiškų patikrą atlieka Švietimo ir sporto skyriaus paskirtas specialistas pagal patvirtintą NMSU teikėjo (juridinio asmens) atitikties vertinimo formą.
 
 
 
Inesa Vaigauskienė
Kultūros skyriaus vyr. specialistė
 

Mano Krastas