NAUJIENOS

Kuriamas filmas apie Antaną Bielinį

Kategorija:

Miestas:
Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje lankėsi VšĮ „TV vizijos“ kūrybinė grupė, kurianti dokumentinį filmą apie kraštietį Antaną Bielinį – spalvingos biografijos šviesuolį, mums pirmiausia pažįstamą kaip savojo krašto tautosakos rinkėją. Archyvuose saugoma daugybė jo užrašytos etnografinės medžiagos, pasakojimų, dainų. Lietuvos visuomenei jis žinomas kaip tikras patriotas, pradėjęs lietuvybės puoselėjimo veiklą lenkmečiu, persekiotas už lietuviškos spaudos platinimą. Vėliau, keičiantis valdžioms, už dalyvavimą Lietuvos Laisvės Armijos veikloje ištremtas į Sibirą, kur praleido daugiau kaip dešimt metų. Praėjusią vasarą, minint Lietuvos valstybės šimtmetį, prie Dietkauščiznos bibliotekos atidengta atminimo lenta šiam iškiliam žmogui, gimusiam taip pat 1918 m. Jo šimtmečiui skiriamas ir šiuo metu kuriamas  dokumentinis filmas apie žinomą/nežinomą Antaną Bielinį, kurio nueitas vingiuotas kelias yra tarsi savotiškas Lietuvos šimtmečio istorijos metraštis.  Pasak filmą kuriančių mokslininkių etnologių Andželikos Bylaitės-Žakaitienės ir Dovilės Kulakauskienės, „tai intriguojantis pasakojimas, kuriame ieškomi atsakymai į klausimus: Ko šiandien Lietuvai labiausiai reikia? Ką reiškia būti lietuviu? Kaip formuojasi lietuvio tvirta ir pozityvi tautinė tapatybė?“  Filmą remia Lietuvos Kultūros taryba bei Lietuvos Kultūros ministerija.
Kadangi vienas iš giliųjų mūsų gimnazijos tikslų – kaupti ir panaudoti ugdymo procese krašto kultūros medžiagą, buvo nuspręsta, kad kūrybinei grupei gimnazijos bendruomenės nariai parodys, kaip atgyja A. Bielinio surinkti  tautosakos lobiai.  Jo užrašyta daina „Aplink Tverečių lygūs laukeliai“,  2001 m. išspausdinta monografijoje „Tverečiaus kraštas“, jau tapo mūsų savastimi, puošiančia dažną gimnazijos  renginį. Ji padainuota ir filmavimo grupei. Bibliotekininkė Gintarė Jurgelėnienė muziejuje parengė stendą apie šio šviesuolio veiklą.  Be to, mokytoja Aldona Misiūnienė  savo pirmokus pamokė A. Bielinio užrašytų vaikų žaidimų, o technologijų  mokytojas Darius Vitėnas  pagamino senovinių medinių vaikų žaislų:  įtvertų skrečių, medines girnas. Pirmokai smagiai siautė pievelėje – taigi atgijo žaidimai, prieš šimtą metų žaisti šio krašto piemenukų. Jie parodė ir ratelių, padainavo smagią dainelę apie laumakinius ir dzieškaučinius. Mokytojos Nijolė Keraitienė ir Aldona Misiūnienė gimnazijos muziejuje pasakojo, kodėl svarbu išlaikyti tautosaką gyvą, priminė skaudžią, bet garbingą tverečėnų istoriją. Direktorė Elena Sekonienė surengė svečiams ekskursiją po gimnaziją, o paskui – ir po ryčiausią Lietuvos pakraštį. Juos sužavėjo krašto gamta bei žmonės.
Nijolė Keraitienė, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokytoja

Lina Kovalevskienė,
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus
vyr. specialistė ryšiams su visuomene
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama