NAUJIENOS
Toliau
Atgal

Krekenavos Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčia

Kategorija:

Miestas:
Bažnyčia pastatyta 1902 m. (architektas Ustinas Golinevičius). Mūrinė. Istoristinė, su neogotikos elementais, stačiakampio plano, dvibokštė, su siauresne ir žemesne apsidėmis. Vidus 3 navų. Didysis altorius – šiauliečio meistro Zaborskio rankoms paklusęs ąžuolas. 1907 m. konsekravo vyskupas Gasparas Girtautas.
Krekenavos bažnyčią garsina stebuklingasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas. Jį iš Krokuvos atvežęs pamaldus riteris Šilingas ir padovanojęs misionieriui Albertui (Albrechtui). Iš pradžių patalpintas nedidelėje medinėje koplytėlėje, statytoje apie 1409 m. Paveikslo stebuklingą galią rodo už pagijimus dovanoti votai.
2011 m. rugpjūčio 15 d. Krekenavos bažnyčiai suteiktas mažosios bazilikos vardas. Ši šventovė yra pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė 2009 m. kovo 11 d. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos Bazilika Romoje ir įrašyta į tos Bazilikos lentas kaip jos filija (dukterinė Bazilikos šventovė).
Šventovė garsėja Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės – atlaidais. Net 8 krekenaviečiai įtraukti į XX a. Bažnyčios Martirologą – kankinių knygą.
Ekskursijų užsakymas
Tel.: +370 45 593258, +370 620 20989
El.paštas:  krekenavosbazilika@gmail.com
https://www.facebook.com/krekenavosbazilika
 

  • Edukacinės programos
  • Nakvynė


Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Mano kraštas

Partneriai