NAUJIENOS
Joniškiečiai kuria savo tradicijas sostinėje

Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai Radviliškio rajono savivaldybėje

Kategorija:

Miestas:
Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas Radviliškio rajono savivaldybėje – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams bei kitiems įstatyminiams atstovams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę. Koordinuotos pagalbos gavėjais gali būti vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai ir kt. įstatyminiai atstovai).
Koordinuota pagalba teikiama šeimoms, patiriančioms socialinės rizikos veiksnius; šeimoms, kurios susiduria su socialine atskirtimi (skurdu, negale, psichikos ligomis ir kt.); šeimoms, kurios yra patekusioms į krizę (tėvų nedarbas, skyrybos, žalingi įpročiai, šeimos narių netektys ir kt.); šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, tarp jų ir vaikus su elgesio, emocijų ir kitais raidos sutrikimais.
Koordinuota pagalba vaikui, šeimai skiriama atsižvelgiant į nustatytus kriterijus. Kai vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams ir kt. įstatyminiams atstovams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės; vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams ir kt. įstatyminiams atstovams) reikia ne mažiau kaip 2 skirtingų sričių (sektorių) specialistų pagalbos; vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos ir negauna jokios jo poreikius tenkinančios pagalbos; galimai yra pažeistos vaiko teisės (į mokslą, sveikatą, maistą, pastogę); vaikui numatytas privalomas ikimokyklinis ugdymas; vaikui ar bent vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų ir kt. įstatyminių atstovų) nustatytas neįgalumas.
Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai yra gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo. Taip pat koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimas svarstomas, kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka. Koordinuotai teikiamų paslaugų klausimas svarstomas, kai gautas minimalios priežiūros vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os). Šis klausimas taip pat svarstomas, kai priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis. Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimas būtinai svarstomas ir kai yra gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
Dėl koordinuotos pagalbos skyrimo kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę Leną Skriptienę, adresu Aušros aikštė 10, Radviliškis (315 kab.) ir tel. nr. (8 422) 69 009 bei el.p. lena.skriptiene@radviliskis.lt. Darbo laikas: I - IV 8.00-12.00 val. ir 12.45 – 17.00 val., V 8.00 – 12.00 val. bei 12.45–15.45 val.

   Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama