NAUJIENOS

Klaipėdos rajonas bendradarbiaus su Limano miesto savivaldybe

Kategorija:

Miestas:
Gegužės 17–19 dienomis Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas, Tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Vaclovas Macijauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaitė lankėsi Limano miesto savivaldybėje, Ukrainoje, kur buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo.
Klaipėdos rajono ir Limano miesto savivaldybės, pasirašydamos ketinimų protokolą, sutiko įtvirtinti partnerystės ryšius tarp savivaldybių. Ketinimų protokolu numatoma skatinti abiejų savivaldybių bendradarbiavimą ekonomikos, socialinėje, kultūros, švietimo, viešojo administravimo, turizmo, sporto ir aplinkos apsaugos srityse. Bendradarbiavimu siekiama plėtoti draugiškus ryšius tarp savivaldybių, pasidalinimą žiniomis ir patirtimi, kuri padės savivaldybėms siekiant tikslų kasdieniame gyvenime bei sukuriant teisinį, moralinį ir materialinį pagrindą įvairioms veikloms. Šalys įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą tarp Klaipėdos rajono savivaldybės ir Limano miesto savivaldybės institucijų, įstaigų, gyventojų ir verslininkų.
Bendradarbiavimo sutartis, dalyvaujant Savivaldybės vadovams, bus pasirašyta Klaipėdos rajone, kai čia Gargždų miesto gimtadienio proga lankysis Limano miesto meras P. F. Cimidanas su delegacija.
Klaipėdos rajono savivaldybės delegacija Ukrainoje buvo sutikta svetingai. Limano mieste tuo metu vyko Europos dienos šventė. Joje dalyvavo daugybė kolektyvų, mokinių, kurie pristatė kiekvieną Europos šalį mugėje, buvo galima paragauti kiekvienos šalies maisto, ukrainiečiai buvo apsirengę tradiciniais ar panašiais į tradicinius kitų šalių drabužiais, šoko po vieną tradicinį kiekvienos šalies šokį. Pasak Klaipėdos rajono savivaldybės mero Broniaus Markausko, šventės mastas buvo didžiulis, daug dėmesio šventės metu skirta Lietuvai: sušokta polka, rodytas filmas apie Lietuvą, sudainuota lietuviška daina. Taip pat Klaipėdos rajono savivaldybė – vienintelė šiuo metu tarptautinė ukrainiečių partnerė, todėl delegacija buvo sutikta ypatingai šiltai tiek Limano miesto mero, Savivaldybės darbuotojų, tiek vietinių gyventojų.
Limano miesto savivaldybė susitikimų metu pristatė savo veiklą, taip pat ir naujai – vieno langelio principu – įrengtą klientų aptarnavimo centrą. Įdomu ir tai, kad jie vyresnių gyventojų ir neįgaliųjų prašymus priima jų namuose: Savivaldybės atstovai su nešiojamuoju kompiuteriu, rankiniu skeneriu ir kita įranga vyksta pas gyventojus ir taip sumažina jiems rūpesčių bei užtikrina, kad Savivaldybės teikiamos paslaugos, pagalba pasiektų kiekvieną žmogų.
Pasak Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos Raimondos Kučinskaitės, Limano miesto savivaldybė panaši į Klaipėdos rajono tuo, kad turi panašią karjerų teritoriją, kuri yra  didesnė nei Gargžduose. Ten taip pat planuojamas turizmas, rekreacija, norima įrengti industrinį parką. Tartasi ir dėl galimybės keistis patirtimi planavimo ir turizmo planavimo srityse. Susitikime su Limano miesto savivaldybe dalyvavo ir JAV Tarptautinio vystymosi agentūros (USAID) atstovai, kurie siūlė iš dalies finansuoti šiuos patirties mainus. 
„Džiaugiuosi, kad Klaipėdos rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais, gali dalintis savo patirtimi ir padėti savivaldybėms, kurios siekia tapti europietiškomis, kurios nori organizuoti savo struktūrą pagal mūsų pavyzdį, vykdyti bendrus projektus ir bendradarbiauti realiai, o ne tik formaliai. Tikiuosi, kad su Limano miesto savivaldybe bendrausime artimai, galėsime dalintis geraisiais darbo pavyzdžiais ir bendradarbiavimas bus naudingas abiem pusėm“, – teigė Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas.

Ernesta Badalova
Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos pavaduotoja
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama