Jaunimo reikalų departamento atstovų vizitas: kaip jaunimo politika įgyvendinama Kėdainių rajono savivaldybėje

Kategorija:

Miestas:
Jaunimo reikalų departamento atstovų vizitas: kaip jaunimo politika įgyvendinama Kėdainių rajono savivaldybėje
Vasario 5 d. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius susitiko su Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriumi Jonu Laniausku ir JRD Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiąja specialiste Asta Tiškute.
Susitikime taip pat dalyvavo mero pavaduotoja, rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja Olga Urbonienė, administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis ir administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė.
Susitikimo metu buvo aptartos rajono savivaldybės 2018 m. jaunimo politikos įgyvendinimo prioritetai: atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimas ir plėtra; rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) veiklos palaikymas ir užtikrinimas, sprendžiant jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualius klausimus; tarpžinybinio ir tapsektorinio bendradarbiavimo vietos lygmeniu skatinimas.
JRD direktorius J. Laniauskas, pakankamai gerai vertindamas jaunimo politikos įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje, atkreipė dėmesį į jaunimo politikos reikšmingumą regioniniu lygmeniu.
„Jaunimo politika nėra tik užimtumo ar po pamokinės veiklos jauniems žmonėms skatinimas. Darbas su jaunimu yra visiškai atskira sritis, reikalaujanti pakankamai nemažo vietos valdžios dėmesio ir kryptingo darbo, siekiant, kad jauni žmonės taptų sąmoningi, savarankiški, atsakingi už savo ir visuomenės gerovę. Todėl labai svarbu kurti sąlygas kiekvienam jaunam žmogui dalyvauti veikloje, kuri vykdoma pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje“, – kalbėjo J. Laniauskas.
Rajono savivaldybei JRD direktorius rekomendavo įkurti atvirąjį jaunimo centrą, kuriame būtų sudarytos galimybės jaunimui saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla. Galėtų teikti metodinę pagalbą rajone veikiančių atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojams.
Rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius, dėkodamas svečiams už vizitą ir visokeriopą pagalbą, pažymėjo, jog abipusės įžvalgos ir glaudus bendradarbiavimas užtikrins sėkmingą jaunimo politikos įgyvendinimą rajono savivaldybėje.
JRD atstovai dalyvavo ir rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje, kurio metu buvo aptartos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos funkcijos ir vaidmuo, formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu. Jonas Laniauskas pristatė būsimas JRD veiklas, programas jų finansavimą, kalbėjo apie rengiamą savanoriškos veiklos modelį.

Kėdainių rajono savivaldybės informacija
 

Mano Krastas