NAUJIENOS

Jauniesiems ūkininkams įsikurti – 13 mln. eurų

Kategorija:

Miestas:

Jaunieji ūkininkai nuo birželio 3 d. iki liepos 31 d. bus kviečiami teikti paraiškas iki 40 tūkst. Eur paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ gauti. Iš viso šiam šaukimui skirta 13 mln. eurų.

Parama bus skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai) ūkininkams,  turintiems reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijas arba įsipareigojantiems juos įgyti ir  kurie pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai. Asmuo turi būti įregistravęs savo vardu žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį.

Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimui, perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Paramos gavėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. vykdyti numatytą ūkinę veiklą, atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, pasiekti ekonominio gyvybingumo rodiklius, įgyti reikiamus įgūdžius ir kompetencijas, jei teikdamas paraišką jų nėra įgijęs.

Verslo plane suplanuotos išlaidos turi būti būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla. Nereikalaujama pateikti išlaidų pagrindimo ir jų patyrimą patvirtinančių dokumentų.

Išmoka mokama 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (50 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (50 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. 

Paraiškos ir papildomi dokumentai (popierine forma) turi būti pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos arba gali būti pateikti ir per ŽŪMIS. Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos.

Naujovės ir supaprastinimai

Lyginant su paramos administravimo sistema, kai atlyginamos faktiškai patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos, išmokos administravimo modelis yra paprastesnis, mažinantis pareiškėjų ir paramos gavėjų administracinę naštą. Sumažinti reikalavimai išlaidoms: atsisakyta dalies tinkamumo sąlygų, susijusių su išlaidomis, nereikalaujama pateikti komercinių pasiūlymų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimui, nereikalaujama įsipareigoti drausti paramos lėšomis įgytą turtą.

Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo – iki šiol buvo ne anksčiau kaip prieš 1 metus. Supaprastintosparamos paraiškos ir verslo plano formos.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos 2019 m., patvirtintos 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 3D-309.

ŽŪM inf.


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama