NAUJIENOS

Izraelio ambasadoriaus vizitas suteikė Ignalinai prasmingo bendradarbiavimo vilčių

Kategorija:

Miestas:
Gegužės 24 dieną Ignalinoje lan­kė­si Iz­rae­lio vals­ty­bės nepaprastasis ir įgaliotasis  am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je J. E. Amir Mai­mon kartu su vyriausiąja padėjėja Ana Maizel. Vi­zi­to tiks­las – ap­lan­ky­ti žy­dų genocido atminimo vietas, kapus bei su savivaldybe užmegzti ryšius tolimesniam bend­radarbiavimui. Ambasadorius susitiko su savivaldybės vadovais, administracijos atstovais, apžiūrėjo Ignalinos krašto muziejaus ekspozicijas, Česlovo Kudabos progimnazijoje bendravo su mokiniais. Tai pirmas ambasadoriaus oficialus vizitas Ignalinoje, nors čia jis, kaip minėjo,  yra lankęsis ir privačiai. 
Ambasadorius uždegė žvakeles žydų genocido atminimo vietoje prie Ilgio ežero ir senosiose žydų kapinėse prie Palaukinio ežero. Savivaldybės meras Justas Rasikas prie paminklų padėjo gėlių, o ambasadorius – akmenėlį. Tokia yra žydų kapų lankymo tradicija. Tie akmenukai nebūtinai turi būti gražūs ar kaip nors išsiskiriantys, jie  niekad nenuimami ir rodo, kad kapas yra lankomas. Ignalinos rajone yra apie 12 žydų kapaviečių vietų. Ambasadorius stebėjosi, kad Ignalinos žydų kapinėse labai nukentėję antkapiai, ant jų nesimato jokių užrašų, beveik neišlikę viršutinių plokščių. Tokia realybė yra šiandien. Šiose kapinėse žmonės buvo laidojami maždaug nuo 1903 iki 1941-ųjų metų. Plotas buvęs didesnis nei dabar aptverta teritorija, greta jų buvę ir vaikų kapinaitės. Svečiui buvo papasakota, kad šiose kapinėse palaidoti Titaniku plaukusio ir nuskendusio jauno žydo ignaliniečio Eliezero Gilinskio tėvai. Vaikinas plaukė į Ameriką ir ten ketino atidaryti spynų gamyklą, mat buvo nagingas šaltkalvis ir užraktų meistras... Ambasadorius minėjo, kad Lietuvoje šavo šaknis turintys žydai, taip vadinami litvakai, apskritai yra unikalus reiškinys. Kiek jam teko su  bendrauti, visi labai didžiuojasi, kad Lietuva yra jų ar jų tėvų gimtinė. Žydų gausiai gyventa ir Ignalinos krašte. 1895 m. Ignalinoje būta apie 300 gyventojų, daugiausia žydai, perkėlę savo prekybos verslą iš Palūšės, Gaveikėnų. Ignalina garsėjo "kromais" – privačiomis žydų parduotuvėlėmis, stovėjusiomis keturkampės aikštės pakraščiuose. Jose prekiauta riestainiais, saldainiais, alumi, odomis, batais, geležimi, žibalu...
Susitikime su savivaldybės darbuotojais ambasadorius kalbėjo apie gražią Lietuvos ir Ignalinos gamtą ir apie tai, kad čia gyvenantys žmonės dažnai neįvertina tokio didelio turto. Izraelyje, kaip jis sakė, žmonės turi vieną gėlo vandens ežerą, kurį vadina jūra (Galilėjos jūra) ir taip pat negyvąją jūrą, o mes galime džiaugtis šimtais ežerų. Jis stengiasi daug keliauti po Lietuvą ir pamatyti vis naujas vietas, na o Ignalinoje lankėsi rinkdamas akcijos „Surink Lietuvą“ lipdukus. Kalbėta ir apie istoriją, kuria ambasadorius labai domisi. „Praei­tis tai pa­grin­das to, ką tu­ri­me šian­dien, be praeities šiandiena atrodo blanki, o rytdiena neaiški...“, – sa­kė svečias. Ambasadorius minėjo, kad diplomatija jam – tai jau antroji karjeros kryptis. Prieš tai Amir Maimon 12 metų tarnavo specialiose pajėgose. Tai jam suteikė dvasios stiprybės, ryžtingumo, kuris padėjo ir diplomatiniame darbe. Izraelio ambasada Vilniuje atidaryta 2015 metais, tai buvęs nemažas iššūkis, nes jam  viską reikėję kurti nuo nulio. Tačiau tai ir įdomiausia. Minėta, kad ambasada daug dėmesio skiria jaunimui: organizuoja įvairias kultūrines, sportines veiklas, taip pat vykdo projektą, kuris suteikia galimybę mokinimas iš įvairių Lietuvos kampelių išvykti į Izraelį ir susipažinti su šios šalies istorija, kultūra, pabendrauti su bendraamžiais.
Progimnazijoje ambasadorius aštuntokams vedė pamoką, kurioje pasakojo apie saulėtąjį Izraelį, darbą ambasadoje ir prisiminė savo mokslo metus. Kaip sakė, mokytis jam nelabai patikdavę, bet jis mėgo mokyklą dėl savo draugų, o ypač laukdavo savaitgalių ir šokių vakarų. Tačiau sunkiausia juose būdavo išdrįsti patikusią mergaitę pakviesti šokti. Ir jo pirmasis patarimas mokiniams buvo – „niekada nebijokite pabandyti ir nebijokite suklysti“. Prieš metus ambasadorius pradėjo lankyti T. Petreikio šokių studiją ir dabar, kaip juokavo, šoka daug geriaus nei jaunystėje. Buvo parodyti trumpi filmukai apie Izraelį ir lietuvių įspūdžius šioje šalyje. Ambasadorius progimnazijos mokinius pakvietė atvykti į Vilnių ir apsilankyti Izraelio ambasadoje. Tai bvuvo tikrai džiugi žinia. Progimnazijos direktorė Danutė Jatulė dėkojo už vizitą, įdomų pasakojimą ir sakė būtinai organizuosianti mokinių išvyką.
Ignalinos krašto muziejuje ambasadorius apžiūrėjo visas ekspozicijas ir ypač susidomėjo  Ignalinos legendą simbolizuojančiu vitražu. Prieš tai jis aplankė skulptūrą prie Paplovinio ežero ir išklausė Igno ir Linos meilės istoriją, kuri jam labai patiko.  Ambasadorius sakė, kad tai ir yra mūsų krašto išskirtinumo ženklas ir jį turėtume daugiau naudoti pritraukdami turistus. Apie Ignaliną ir jos grožį turi sužinoti daugiau žmonių,– teigė svečias ir savivaldybės vadovams linkėjo efektyviai bei sėkmingai padirbėti šioje srityje. Ambasadorius Amir Maimon patikino, kad Izraelio ambasada pasirengusi prasmingam bendradarbiavimui
 
 
Parengė Lina Kovalevskienė,
vyr. specialistė ryšiams su visuomene
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama