Įtvirtino minimalių vartojimo poreikių dydį

Kategorija:

Miestas:
Įtvirtino minimalių vartojimo poreikių dydį

Seimas nustatė naują socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklį – minimalių vartojimo poreikių dydį (MVPD), reglamentavo jo apskaičiavimo tvarką bei susiejo su socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodikliais. Už naujas Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nuostatas balsavo 83 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 11 parlamentarų.

MVPD bus apskaičiuojamas vadovaujantis minimalaus maisto produktų rinkinio struktūra, vidutinėmis mėnesinėmis mažmeninėmis maisto prekių kainomis eurais, vidutinės metinės infliacijos ateinančių metų rugsėjo mėnesio prognoze ir namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis.

MVPD rodiklis nurodys asmens išlaidų sumą eurais, reikalingą minimaliems asmens maisto ir ne maisto (prekių ir paslaugų) poreikiams patenkinti per mėnesį, ir bus taikomas bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės ir valstybės remiamų pajamų dydžiams nustatyti.

2017 m. apskaičiuotas MVPD sudaro 238 eurus. Įstatyme nustatyta, kad MVPD ateinantiems kalendoriniams metams euro tikslumu kas metus bus apskaičiuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir iki gruodžio 31 dienos bus tvirtinimas socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Kaip įtvirtinta teisės akte, bazinė socialinė išmoka negalės sudaryti mažiau nei 16 proc., šalpos pensijų bazė – mažiau nei 54 proc., tikslinių kompensacijų bazė – mažiau nei 47 proc., valstybės remiamos pajamos – mažiau nei 50 proc. praėjusių metų MVPD. Ši tvarka įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Valstybinių pensijų bazės dydis negalės būti didesnis už galiojančios valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį.

Bazinės socialinės išmokos dydį, šalpos pensijų bazės dydį, tikslinių kompensacijų bazės dydį, valstybės remiamų pajamų dydį, valstybinių pensijų bazės dydį tvirtins Vyriausybė.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis


Mano Krastas