NAUJIENOS

Investicijoms į žemės ūkio valdas prašoma dvigubai didesnio finansavimo

Kategorija:

Miestas:

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ūkininkai pateikė 1250 paraiškų, kuriose prašoma daugiau kaip 52 mln. Eur.

Tuo tarpu šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 25 mln. Eur paramos suma. Jau yra atliktas paraiškų prioritetinis vertinimas ir sudaryta paraiškų pirmumo eilė.

Paraiškos yra vertinamos keliais etapais pirmajame etape yra atliekamas prioritetinis vertinimas, antrajame – tinkamumo finansuoti vertinimas. Už atitikimą atrankos kriterijams paraiškoms yra skiriami balai. Privaloma mažiausia balų suma  - 35 balai. Jei paraiška surenka mažiau balų, ji yra atmetama.

Daugiausia – 85 atrankos balus – surinko 9 paraiškos, 82 balus – 1 paraiška, 81 balą – 5 paraiškos, 80 balų – 179 paraiškos. Skirtos paramos užteko šioms ir iki 71 balo surinkusioms 179 paraiškoms. Tuo tarpu 286 paraiškoms, surinkusioms vienodą 70 balų skaičių, skirtos paramos pakako tik iš dalies. Skirtos paramos nebeužteko 618 paraiškų.

Paramą pagal šią priemonę galėjo gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir investuojantys į gyvulininkystę, sodininkystę, daržininkystę, uogininkystę.

Didžiausia galima gauti vienam projektui suma – 50 000 Eur.

 

Parengta pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciją


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama