Inicijuojama diskusija dėl valstybinio lytinių nusikaltimų registro sukūrimo


Miestas:
Inicijuojama diskusija dėl valstybinio lytinių nusikaltimų registro sukūrimo

Šiandien, lapkričio 10 d..13–15.45 val. Prezidento salėje (Seimo I rūmai, II a.)  Seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės iniciatyva rengiama diskusija dėl valstybinio lytinių nusikaltėlių registro sukūrimo galimybių ir naudos Lietuvoje.

Į diskusija pakviesti Teisingumo, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ministerijų bei Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos ir VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro atstovai.

Diskusijos metu bus susipažinta su užsienio šalių, kuriose yra sukurtas valstybinis lytinių nusikaltėlių registras patirtimi; įvertinta valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su seksualinę prievartą patyrusiais asmenimis, atstovų pozicija dėl valstybinio lytinių nusikaltėlių registro sukūrimo galimybių ir naudos Lietuvoje; ieškomi būdai, kad teisės aktų nuostatos lytinių nusikaltėlių atžvilgiu veiktų ir būtų užtikrintas vaikų saugumas.

 

Sondra Jendovickaitė-Krasovska


Mano Krastas