Gvildenta psichologų trūkumo problema

Kategorija:

Miestas:
Gvildenta psichologų trūkumo problema
Akmenės rajono savivaldybėje surengtas pasitarimas, kuriame pasidalyta mintimis, kas daroma, kad į rajoną būtų pritraukta dirbti daugiau psichologų, kaip šią problemą spręsti ateityje. Mokyklose psichologai nenori dirbti dėl menkų algų. 
Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Altukavičienė informavo, jog dalį gimnazistų psichologinių problemų bando šalinti socialinis pedagogas, Mokyklos vaiko gerovės komisija, Tolerancijos dienos, Dienos be patyčių ir panašūs renginiai.
Rajono centro „Saulėtekio“ progimnazijos direktorius Kęstutis Kurpius pripažino, kad šioje mokykloje psichologo poreikis itin aštrus – labiausiai dėl ją lankančių vaikų paaugliško amžiaus. 
Susitikime dalyvavę Savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Administracijos direktorės pavaduotojas Algirdas Bučys, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Juozapavičius bei šio skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Mockuvienė pritarė nuomonei, kad psichologo patarimų neretai reikia ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. Be to, būtina tobulinti įstatyminę bazę, kad kai kuriems žmonėms psichologinės konsultacijos būtų privalomos. Savivaldybė pasirengusi dėl to teikti pasiūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms. 
Posėdžio dalyviai aptarė kelias galimas priemones, kaip prisikviesti jaunų psichologų: ieškoti jų universitetuose, rasti būdų apgyvendinto šeimą Savivaldybės bute, surengti specialią konferenciją Akmenės krašte bei kita.
 
Jolanta Šiurkuvienė
Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausioji specialistė
 

Mano Krastas