NAUJIENOS

Guoda Burokienė: Žemės ūkio ministerijos inicijuotos permainos – mažiau prievolių, daugiau galimybių

Kategorija:

Miestas:
Lietuviai nuo seno garsėja darbštumu, atsakingumu, meile gimtajai žemei. Smagu stebėti ūkininkaujančias šeimas, kurios puikiai ir sėkmingai ūkininkauja, savo patirtį perduoda vaikams ir vaikaičiams. Dar smagiau stebėti į kaimą sugrįžtantį jaunimą, kuris taip pat imasi ūkininkavimo, kuria verslus ir stengiasi išsilaikyti ne tik patys, bet ir sukuria darbo vietas.
Tačiau stebime ir kitą ūkininkaujančiųjų patirtį bei tuos sunkumus, su kuriais tenka susidurti.Įvairios biurokratinės procedūros, didžiulis popierizmas siekiant gauti paramą, taisyklių gausa, kaip tikslingai parama naudotis bei kitos problemos. Jų sprendimo ėmėsi Premjero Sauliaus Skvernelio vadovaujama Vyriausybė.
Per paskutinius metus Lietuvos žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavyko įteisinti tokius pakeitimus, kurių įsigaliojimas reiškia supaprastintas ir sutrumpintas biurokratines procedūras, platesnes galimybes gauti paramą įvairiai veiklai, o šios paramos panaudojimo taisyklėse kur kas mažiau suvaržymų. Praplėstas ir pats žemės ūkio veiklos apibrėžimas.
Kokybės politikos srityje pirmiausiaperpus sutrumpintas prieštaravimo dėl Saugomos geografinės nuorodos, Saugomos kilmės vietos nuorodos ar Garantuoto tradicinio gaminio nuorodos pateikimo laikotarpis. Taip sutrumpintas nacionalinės paraiškos vertinimo procedūros laikotarpis. ŽŪM ministro įsakymu atlikti mėsos bei gaminių specifikacijos pakeitimai, palengvinantys sertifikavimo procedūras mėsą ir pieną gaminantiems ūkininkams.
Žemdirbiams sudarytos sąlygos teikti paraiškas ir gauti paramą pagal naują Kaimo plėtros projektų sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamoje žemėje“. Šioje srityje numatomas 65 eur./ha išmokos dydis. Taip pat pagreitintas importo sertifikatų vežimas ekologiškų produktų vežėjams. Pagaliau sudarytos teisinės prielaidos naudotis Europos Komisijos sukurta elektroninių importo sertifikatų išdavimo TRACES sistema. Tai nuo šiol leis greičiau atsekti importuojamą ekologišką produkciją ir efektyviau rinkti statistinę informaciją apie ekologiškų produktų importą bei eksportą.
Nemažai pokyčių pavyko įtvirtinti tiesioginių išmokų už plotus srityje. ŽŪM ministro įsakymu automatizuotas paraiškų teikimasdėl paramos už žemės ūko naudmenis ir kitus plotus bei gyvulius: nuo šiol ūkininkams bus lengviau teikti paraiškas, kadangi procesas bus trumpesnis, teikiant paraišką naudojami praėjusiais metais deklaruoti duomenys ir, siekiant mažinti klaidas deklaruojant,  pareiškėjui automatiškai uždedami potencialiai tinkantys požymiai.
Kad paramą gautų tie asmenys, kurie tikrai dirba žemę, numatoma griežtesnė pareiškėjų žemės ūkio veiklos vykdymo įrodančių dokumentų ir jų teikimo tvarkos kontrolė: ypatingas dėmesys bus skiriamas tiems pareiškėjams, kurie laikomi rizikingiausiais (deklaruojantys daugiau nei 30 ha.) ir galimai nevykdo realios žemės ūkio veiklos. Tokiems asmenims, kurie deklaruoja didelį žemės ūkio plotą, bet neturi nei gyvulių, nei registruotos žemės ūkio technikos, gali tekti pagrįsti žemės dirbimo faktą pateikiant įrodymus, jog žemės ūkio veikla vykdoma, technika nuomojama ir pan.
2017 metų rugpjūtį buvo išplėstas pats žemės ūkio veiklos apibrėžimas. Nuo šiol žemės ūkio veiklai priskiriamas pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas bei savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Mažesni suvaržymai paramos lėšų panaudojime ūkininkams nuo šiol leis įsigyti ir naudotus traktorius, mat panaikintas reikalavimas sudaryti paramos sutartis, be to, galima keisti mokėjimo prašymų skaičių ir verslo plano įgyvendinimo laikotarpį. Gerokai praplėstos sąlygos pretenduojant į paramą investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai: nebeliko reikalavimo 10 procentų projekto vertės finansuoti asmeninėmis lėšomis, ūkininkai pripažinti tinkamais paramos gavėjais ne žemės ūkio verslui pradėti. Be kita ko, nuo šiol galima skolintis ne tik iš kredito įstaigų, bet ir iš kitų juridinių bei fizinių asmenų (taikoma ne žemės ūkio verslų pradžiai ir plėtrai). Miško plėtros srityje „Miško veisimas“ sumažintas privalomų su paraiška pateikti dokumentų skaičius: nebereikės asmens tapatybės dokumento, juridinio asmens registravimo ir steigimo dokumentų. Pasikeitė ir veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo tvarka: nustatyta, kad jaunuolynų ugdymas tame pačiame plote gali būti remiamas du kartus per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį. Taip pat ministerija nutarė atsisakyti perteklinių prievolių kaip ganyklų arba pievų tvarkymo žurnalai. Galiausiai, supaprastinta ir projektų vertinimo sistema: vertinimas bus trumpesnis, o jo metu nustatomas baigtinis finansuotinų projektų sąrašas, kuris yra galutinis.
Visi šie pakeitimai orientuoti į žmogų – biurokratinių procedūrų paprastinimą ūkininkams, platesnes galimybes gauti paramą ir ją tikslingai naudoti bei taip ne tik plėsti savo asmeninį ūkį ar kitą veiklą, bet ir prisidėti prie šalies ekonomikos kėlimo, ekosistemos išsaugojimo bei tvaraus visapusiško augimo.
 

Guoda Burokienė
Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė,
Seimo Migracijos komisijos pirmininkė,
Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama