Guoda Burokienė: grįžtantys emigrantai įkvepia darbų tęstinumui

Kategorija:

Miestas:
Guoda Burokienė: grįžtantys emigrantai įkvepia darbų tęstinumui
Pradėjus dirbti Seimo Migracijos komisijoje, rinkome ir analizavome gausybę informacijos, padedančios išsiaiškinti kokių svarbiausių darbų turime imtis, kad šis nepaliaujamas išvykstančiųjų tautiečių srautas būtų sustabdytas. Yra labai akivaizdžių dalykų, kuriems nereikia jokių tyrimų – per maži atlyginimai, darbo vietų trūkumas, socialinė atskirtis ir kita, tačiau yra visa eilė smulkesnių, bet ne ką mažiau svarbių priežasčių, privedančių prie apsisprendimo emigruoti. Be ekonomikos augimo, investicijų pritraukimo, požiūrio į darbuotoją pasikeitimo ir panašių dalykų, pokyčių tikėtis neverta. Tai problemos, kurių išspręsti viena komisija negali. Visuma šių problemų sprendžiamos visos valstybės mastu. Todėl dar praėjusių metų gruodžio pradžioje kreipėmės į Vyriausybę, kad Migracijos komisijai būtų pristatytos 2016 metų vasarą atliktos apklausos apie emigraciją rezultatai, o taip pat išsami emigracijos tendencijų ir priežasčių analizė.
Šių metų pavasarį Seimo Migracijos komisijos nariai buvo supažindinti su Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano projekte numatytomis priemonėmis migracijai mažinti. Rugsėjo pabaigoje Ministro Pirmininko Sauliaus Skverneliopatarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais Lukas Savickas Migracijos komisijos nariams pristatė Vyriausybės veiksmus emigracijai mažinti ir kaip bus skatinama grįžtamoji migracija.
Siekdama didinti Lietuvos, kur gera gyventi, dirbti ir kurti, patrauklumą, Vyriausybė savo pastangas telkia į 6 pagrindines kryptis: socialinės atskirties mažinimą, šeimai palankios aplinkos kūrimą, viešųjų paslaugų kokybės gerinimą, patrauklių darbo sąlygų kūrimą ir užimtumo didinimą, verslo aplinkos gerinimą, žmogiškųjų išteklių pritraukimą.
Socialinės atskirties mažinimui nuo šių metų liepos 1 dienos buvo padidinta nedarbo draudimo išmoka. Išplėstas išmokos gavėjų ratas, pailginta išmokos mokėjimo trukmė. Nuo spalio 1 dienos bazinė pensija buvo padidinta 10 eurų. Nuo kitų metų sausio 1 dienos valstybės remiamos pajamos nuo 102 eurų bus didinamos iki 122 eurų. Taip pat nuo ateinančių metų sausio 1 dienos bus indeksuojamos socialinio draudimo pensijos.
Šeimai palankios aplinkos kūrimui nuo kitų metų sausio 1 dienos įvaikinus vaiką, 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos, nepaisant vaiko amžiaus, bus skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka, kuri sieks 304 eurus. Taip pat nuo šių metų gruodžio mėnesio įsigalios paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo projektas, sudarantis palankesnes sąlygas jaunoms šeimoms įsigyti būstą. Be to, metų pabaigoje įsigalios paramos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms būstą ne didmiesčiuose, įstatymo projektas. O taip pat įsigalios Civilinio kodekso pakeitimo projektas, užtikrinantis bendrai gyvenančių asmenų interesų apsaugą ir jų vaikų teisių ir interesų gynimą.
Viešųjų paslaugų kokybės gerinimui metų viduryje patvirtintas Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planas. Taip pat kompensuojamųjų vaistų kainyne sumažintos generinių vaistų kainos.
Nuo šių metų liepos 1 dienos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, didėja patrauklių darbo sąlygų kūrimas ir užimtumas.
Verslo aplinkos gerinimui sukurta interneto svetainė „vienas langelis“ tikslinėms eksporto rinkoms, pavadintas „Eksporto gidas“. Taip pat sukurta „Startup Visa“ procedūra, leisianti pritraukti aukštą pridėtinę vertę kuriančius verslus iš užsienio.
Žmogiškųjų išteklių pritraukimui buvo sukurtos „Globalios Lietuvos“ platformos, skirtos bendradarbiauti su išvykusiais iš Lietuvos mūsų tautiečiais. Sukurta talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistema. O taip pat Vyriausybė leido lengviau įdarbinti kai kurių sričių specialistus iš ne Europos Sąjungos šalių ir patvirtino 27 profesijų sąrašą. Tarp jų – programuotojai, informacinių technologijų specialistai, įvairių sričių inžinieriai, technikai.  
Vyriausybės ir mūsų visų politikų tikslas – ne tik sugrąžinti išvykusius, bet ir siekti, kad savo šalyje gyvenantiems žmonėms nesinorėtų emigruoti. Nereikia tikėtis, kad per metus laiko galima Lietuvą paversti galinga, ekonomiškai stipria šalimi. Tačiau nors ir mažais, bet užtikrintais žingsniais ir toliau siekiame pakeitimų įstatymų lygmenyje. Įsigalioję įstatymų pakeitimai mokesčių, socialinės sistemos tobulinimo ir kitose srityse padės spręsti užimtumo klausimus, taip pat padės jaunoms šeimoms įsigyti būstą, bus sukurta talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistema, suteikta pagalba sugrįžusiųjų vaikams integruotis mokymo ir ugdymo įstaigose. Dabar labai svarbu apie siekį susigrąžinti išvykusius suformuluoti aiškiai ir garsiai. Kad būtų išgirsta žinia apie tai, jog labai svarbus ir laukiamas sugrįžtant kiekvienas žmogus. Ryšių palaikymas ir emigrantų konkretus įvardijimas kas juos stabdo sugrįžti, mums yra didžiausia paspirtis kuo skubiau ardyti užtvaras ir keisti įstatymus, vis dar neleidžiančius sudaryti palankių sąlygų oriai dirbti, uždirbti ir gyventi Lietuvoje. Kaip teigia Lietuvos statistikos departamentas, didžiąją dalį imigracijos srautų, net 81,6 proc., sudaro grįžtantys Lietuvos piliečiai, kurių daugiau kaip pusė yra 20–39 metų amžiaus. Šie skaičiai ir gražūs sugrįžusių žmonių, šeimų pavyzdžiai tik parodo, kad einame teisingu keliu. Ir tikiu, kad sugrįžtančiųjų skaičius nuolat augs.
 
Guoda Burokienė
Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė,
Seimo Migracijos komisijos pirmininkė
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė
 
 

Mano Krastas