NAUJIENOS
Toliau
Atgal

Geopolitikos diagnostika: Rusija – Indija – ES ir NATO


Miestas:
Rusija

Faktas:

Rusijos prezidentas reklamuoja pasiekimus karybos srityje tuo pat metu pabrėždamas, kad išlaidos gynybai nedidės, bus atsižvelgiama į BVP pokyčius.

Diagnozė:

Rusijos Federalinės Iždo tarnybos dokumentai tvirtina, kad 2018 metais išlaidos gynybai didės 8 proc. ir sieks 51,6 mlrd JAV dolerių, tuo tarpu biudžeto projekte buvo numatytas 5,1 proc. sumažinimas. Rusija grįžta į SSSR laikus, kai skaičiais apie ekonomikos būklę, išlaidas ir pajamas tikėjo tik užsienio sovietologai. Visas realus ekonomikos pateikimas skaičiais ir faktais vėl virsta „juodąja buhalterija“.

Indija

Faktai:

Šalies saugumo tarnybos skelbia informaciją apie Sikhų tautybės jaunimo stovyklas Pakistane, kuriose neva ruošiami smogikai teroro aktams Indijoje.
 
Diagnozė:
 
Indijai, laikomai didžiausia pasaulio demokratija, gręsia dideli etniniai ir religiniai sukrėtimai. Šalyje, kuri sukurta kaip ne-islamiška buvusios Britų Indijos dalis šiandien gyvena beveik 200 milijonų musulmonų. Sikhai, išpažįstantys savas etnines bei religines tradicijas gyvena Indijos ir Pakistano pasienyje abiejose šalyse ir abiejose yra – „ne savi“, ir neretai kaltinami separatizmu. Induizmą išpažįstančių ir daugumą sudarančių gyventojų tarpe stiprėja vadinamasis „indų nacionalizmas“, persunktas ksenofobija ir kitatikių nei kitataučių išstūmimu iš visuomenės gyvenimo, administracijos bei švietimo sistemos. Etniniai bei religiniai nesutarimai gali tapti šalies skilimo pradžia. Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad mažėja tikėjimas Indijos, kaip demokratinės valstybės ateitimi, ilgimasi „tvirtos rankos“ su indiškojo nacionalizmo ideologija.
 
Europos Sąjunga/NATO
 
Faktas:
 
Euroatlantinių bendrijų šalys išsiuntė iš savo šalių per pusantro šimto (procesas nebaigtas) Rusijos diplomatų, kaip teigiama susijusių su šnipinėjimu Maskvos naudai ir kita su diplomatija nesuderinama veikla.
 
Diagnozė:
 
Dar vienas rimtas Rusijos tarptautinis pralaimėjimas – daugiau sankcijų, daugiau nepasitikėjimo, daugiau supratimo apie globalias grėsme. Rusijos reakcija į tokius solidarius Vakarų veiksmus pasirodė santykinai kukli. Galima manyti, kad toks Vakarų valstybių solidarumas jai buvo netikėtas, nors yra teigiančių, kad Rusija dar turi kažkokį gudrų planą. Kaip ten bebūtų, Rusijos, kaip strateginės partnerės idėja galutinai laidojama. Grįžtame į Šaltąjį karą, kuriame, o laime, esame Vakarų stovykloje.
 
Egidijus Vareikis
Seimo U=sienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

  • Edukacinės programos
  • Nakvynė


Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Mano kraštas

Partneriai