Genovaitė Paulikaitė: atviras laiškas B. Mateliui, D. Radzevičiui ir kitiems mano mokytojams

Kategorija:

Miestas:
Genovaitė Paulikaitė: atviras laiškas B. Mateliui, D. Radzevičiui ir kitiems mano mokytojams
„Gerbiamieji Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai, man atrodo, kad Seimo narys Bronislovas Matelis ketina mane išprievartauti, nes jis turi reikalingą įrankį“, – taip taip,  Seimo nary Bronislovai Mateli, būtent taip ir pradėjau Seimo Etikos ir procedūrų komisijai pateiktą kreipimąsi dėl paties per „Lietuvos ryto“ informavimo priemones iškeltą ypatingo globalumo problemą – šešių Seimo narių pasirašytas sutartis dėl informacijos sklaidos interneto svetainėse  www.regionunaujienos.lt ir www.manokrastas.lt.
Taip, kol kas negalime pasigirti dideliu lankytojų skaičiumi, nes mes jas kuriame neturėdamos didžiulio materialinio paveldėjimo iš sovietinių metų, kokį turėjo „Lietuvos rytas“. Dar nemaža dalis Lietuvos gyventojų puikiai prisimename „Lietuvos ryto“ gimdytoją – „Komjaunimo tiesą“. Prisimename ir prievolę: jei tu priklausai šlovingojo komunistinio jaunimo gretoms, o tuo laiku labai didelė dalis jaunų žmonių šiai organizacijai priklausėme, privalėjai užsiprenumeruoti „Komjaunimo tiesą“. Kartais privalomas prenumeratos kiekis viršydavo net organizacijos skyriuje esančių narių skaičių.  Tačiau kiekvienam savas kelias. Vienam gausus kraitis, kitam – nulinis startas ir tame nėra prasmės knaisiotis. Tik noriu atkeipti dėmesį į kai kuriuos, mano manymu, daugiau nei keistus sutapimus.
Tamsta, Bronislovai Mateli, kaip rodo Seimo interneto svetainėje paskelbta tamstos biografija, nuo 1992 metų savo gyvenimą susiejote su „Lietuvos rytu“, nes „Panevėžio rytą“ ir pagimdė dar ne taip seniai iš „Komjaunimo tiesos“  vystyklų išsiritęs „Lietuvos rytas“.  „Laikraštis „Panevėžio rytas“ pradėtas leisti vietoj laikraščių „Aukštaitijos rytas“ ir „Panevėžio savaitė“. Steigėjas ir leidėjas UAB „Lietuvos rytas“, –  rašo Wikipedija ir nors tame pačiame šaltinyje teigiama, kad nuo 2008 metų leidinys yra nepriklausomas, bet kažkodėl iki šiol pateikiamas „Lietuvos ryto“ elektroninio pašto adresas. (https://www.118.lt/imones/panevezio-rytas-uab/8021009, ) Pateikiant reklamos „Panevėžio krašte“ kainas, kažkodėl iki šiol naudojamas „Lietuvos ryto“ adresas.( http://panskliautas.lt/reklama-ir-skelbimai-apskrities-laikrastyje-panevezio-krastas). Net „Panevėžio krašto redaktorės elektroninio pašto adresas susietas su „Lietuvos rytu“ (http://panskliautas.lt/kontaktai).
Taigi peršasi išvada, kad su „Lietuvos rytu“, Seimo nary Bronislovai Mateli, tamstą sieja labai tamprūs ryšiai. Juk su šia žiniasklaidos priemone bendradarbiavote iki pat išrenkant į Seimą. Todėl manau, kad ypatingo globalumo problemai paviešinti pasirinkdamas žiniasklaidos priemonę, su kuria sieja ketvirčio amžiaus finansais, nes gavote atlyginimą, pagrįsta draugystė,  mano nuomone, mažų mažiausiai yra privačių ir viešųjų interesų supainiojimas. Juk Lietuvoje yra ir daugiau televizijų bei leidinių.
Skaitant tamstos, Bronislovai Mateli, biografiją, kyla ir daugiau klausimų.  Beje, dėl to, kad mane vadinate, panelyte, nė kiek neįsižeidžiu. Esu keleriais metais už tamstą vyresnė ir man labai malonu, kad mane dar su panelyte painiojate. Tačiau tikriausiai suprantate, kodėl miniu amžių? Ogi tamstos darbinė veikla rinkėjams pateikiamoje biografijoje prasideda tik nuo 1989 metų, kai įsisiūbavo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio banga. Tada jau, kaip žemaičiai sako, būdamas subrendęs vaikis, 28 metų, pasiraitojęs rankoves kibote į darbą. O ką iki tol veikėte? Taip ir neaišku, ar žmonos išlaikytinis, ar „Komjaunimo tiesos“ bendradarbis, ar kitos įstaigos ar įmonės darbuotojas buvote? Žinoma, būtų galima  pasiteirauti panevėžiečių, betgi rašau ne straipsnį, o tik atvirą laišką.
Prieš gerą dešimtmetį buvau viešai apkaltinta mažuoju reketu, nes savo paslaugas siūlau savivaldybėms.  Dabar, atrodo, pradedu suvokti, kas Lietuvoje yra didysis reketas, nes manau, kad Valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir jos lyderio Ramūno Karbauskio puolimas būtent su juo ir susijęs. Bent jau tokią nuomonę pradedu susidaryti iš tamstos, Seimo nary ir buvęs „Lietuvos ryto“ bendradarbi Bronislovai Mateli. Kas gali paneigti, kad tuo savo aktyvumu nesiekiate apmulkinti rinkėjus, sudarydamas didelio kovotojo įvaizdį arba, jei nebūsite išrinktas kaitai Seimo kadencijai, užsitikrinti darbą kažkurioje  UAB „Lietuvos rytas“ informavimo priemonėje ir gauti iš ten pajamas?
Teigiate, kad norite priversti Ramūną Karbauskį kalbėti apie jo moteris? Patikėkite, šiandien, sėdant prie Kūčių stalo, kai vieni jį pasiruošė vos iš ne iš paskutinių eurocentų, kiti tenkinsis vienu kitu užkandžiu, kai tėvai su ašaromis akyse prisimins po pasaulį išsiblaškiusius geresnio uždarbio ieškančius vaikus, tai net ne pirmo dešimtuko  svarbos problema. Pajuokaudama galiu pridurti, kad visai ne prieš būčiau tapti Ramūno Karbauskio dama. Deja... Skeptiškai stebėjusi burbulus apie šio politiko moteris, nes mano supratimu, šiandien yra žymiai svarbesnių dalykų,  ir taip netikėtai įrašyta į Ramūno Karbauskio moterų sąrašus, labai ir labai pradedu abejoti visų skelbtų istorijų pagrįstumu. Ir labai džiaugiuosi, kad tuo suabejojo ir mane pažįstantys žmonės.
Seimo nary Bronislovai Mateli, manau, jei būčiau Ramūno Karbauskio penima dama, jis ant bado dietos tikrai nelaikytų. Nuo rugpjūčio mėnesio, kai buvo pasirašyta pirmoji sutartis, iki šios dienos mano vadovaujama viešoji įstaiga „Bendrauk, ugdyk save, keiskis“ gavo 880 eurų. Pusė tos sumos tenka interneto svetainės www.regionunaujienos.lt administratoriui  Taigi vidutinis mėnesio uždarbis – 88 eurai. Svaičiojimai apie galimus 60 tūkstančių eurų, išties, verčia susirūpinti, ar darbas Seimo Ekonomikos komitete atitinka tamstos kompetenciją.  Juo labiau, kad Seimo puslapyje pateikiama labai jau skurdi kaip Seimo nario veikla ir nepavyko aptikti nė vienos įstatymo pataisos, kuri pagerintų Lietuvos žmonių gyvenimą.  Manau, kad būnant Ekonomikos komiteto nariu, vertėtų įvertinti ir vėjais paleidžiamą Seimo narių laiką. Ar paskaičiavote, Seimo nary Bronislovai Mateli, kiek mokesčių mokėtojams kainuoja Seimo narių įpainiojimas į panašių į šią globalių problemų sprendimą?.. Ar įvertinote, kaip tai atsiliepia Seimo narių darbingumui, priimamų sprendimų kokybei? Pagaliau kaip tai atsiliepia Seimo, kaip svarbiausios valstybės valdymo institucijos autoritetui? Kur parašyta, kad Seimo narys negali skelbti informacijos apie savo veiklą? Kuris Seimo statuto punktas nurodo žiniasklaidos priemonę, kurioje jis tai gali daryti?  Kvietimus skelbti informaciją apie savo veiklą interneto svetainėse www.regiounaujienos.lt ir www.manokrastas.lt išsiuntinėjau visiems Seimo nariams, tarp jų ir jums. Ne vienas jų pasakė, kad pirmumą suteikia savo rajono, kuriame išrinktas, žiniasklaidos priemonei. Ir gerbiu jų pasirinkimą.
Tuo pačiu laišku kreipiuosi ir į tamsta, Žurnalistų sąjungos pirmininke Dainiau Radzevičiau, taip sistemingai apie mane besidalijantį pamąstymais. Taip, daugiau kaip prieš dešimtmetį patyriau sunkių išgyvenimų. Dėl per didelio pasitikėjimo žlugo verslas. Man buvo keltos dvi baudžiamosios bylos. Tai priimu, kaip gyvenimo pamoką, padėjusią man daug ką suvokti. Ir pirmiausia tai padėjo suvokti, kad neturiu jokios privilegijos į tiesos monopolį. Padėjo suvokti, kad teisingumas, teismas, teisėjas, teisė yra tos pačios kilmės žodžiai. Vadinasi, skelbdama savo suprantamą teisingumą, aš nuteisdavau tuos, apie kuriuos rašydavau. Nuoširdžiai atsiprašau visų, kuriuos teisiau... Teisiau vedama puikybės, išdidumo. Už tas savybes brangiai sumokėjau: tiek moraline, tek ir materialine prasme. Ir mano pamokos, yra mano pamokos, kaip ir kitų žmonių išgyventos pamokos. Juk net toje tamstos, Dainiau Razdevičiau, taip sistemingai kartojamoje istorijoje pamokas patyrėme daug kas: vieni teismais, kiti sveikata mokėjome. Juk kiekvienoje situacijoje yra ne du priešingose pozicijose esantys poliai, bet du veidrodžiai, stovintys vienas priešais kitą ir vadinamąjį konfliktą pasidalijantys perpus – lygiai po 50 procentų, nes abi pusės iš tos situacijos turi savas pamokas išmokti. Ar ne keista, kad būdamas Žurnalistų sąjungos pirmininkas tamsta nė karto net nebandei pasiteirauti manęs, kas tada atsitiko. Iš kitos pusės, galbūt vertėtų prisiminti biblinę istoriją apie moterį, pasmerktą užmėtyti akmenimis. Kai buvo pasakyta, tegul akmenį meta tas, kuris be nuodėmės, nė viena ranka nepakilo. Manau, būtų garbinga ir pačiam padaryti kai kurių savo gyvenimo epizodų reviziją. Tikiuosi, prisimenate, kaip 2003 metais tapote Žurnalistų sąjungos pirmininku. Manau, dar prisimenate tų metų vasaros pradžioje  vykusį įvadinį pašnekesį, lydimą gausiomis vaišėmis, prie Šiaulių esančioje kaimo turizmo sodyboje? Tuomet ilgametis Žurnalistų sąjungos pirmininkas Rimgaudas Eilunavičius pareiškė galutinai apsisprendęs atsistatydinti iš užimamų pareigų. Kadangi tame susitikime dalyvavome beveik vien tuometinės regioninės žiniasklaidos atstovai, buvome įtikinėjami, kad Žurnalistų sąjungos pirmininku jokiu būdu negalime rinkti tuo metu aktyviai savo poziciją reiškusio Viliaus Kavaliausko, nes jis neginsiąs regioninės žiniasklaidos, kadangi tarnaujantis „Lietuvos rytui“, ir kad turime rinkti tamstą. Puikiai prisimenu patį labai nuolankiai sekiojantį paskui Rimgaudą Eilunavičių. Nesiimu spręsti gerai ar ne buvo pasielgta ne Vilių Kavaliauską, o tamstą išrenkant Žurnalistų sąjungos pirmininku, nes kiekvienas savu keliu per gyvenimą einame. Vieni dirbdami, kiti – manipuliuodami, paspirdami kitus, puikiai žinodami, kam nusilenkti, paskui ką pasekioti, kol reikia, ant ko šliukštelti pamazgų kibirą. Ir čia nėra nei nieko blogo, nei nieko gero. Tai tiesiog kiekvieno žmogaus pasirinkimas, kokiu keliu eiti. Tamstos, Dainiau Radzevičiau, taip dažnai kartojamos apie mane tos pačios frazės, jau primena sąmoningą persekiojimą. Juk net didžiausias nusikaltėlis turi teisę pakilti, ar ne?... Kita vertus, juo toliau, juo labiau tamstos kartojama frazė, man vis labiau primena seną smagų anekdotą. Eina bobulytė išpažinties ir vis kartoja, kad su jaunu vaikiuku rugiuose sugriešijo. Kunigas neišveria ir sako: „Močiutėl, ar ne laikas baigti su tuo jaunu vaikiuku rugiuose griešyti.“ „Ne, ne kunigėli, ne dabar, jaunystėje, tik labai malonu prisiminti“, – paaiškina  bobutė.
Tamsta Dainiau Radzevičiau, nemanau, kad mano praeities pamokos šiandien yra didžiausia neigiamybė Lietuvos žurnalistikai. Ką ir kaip įvertinote už patyčias, už skaitytojų ir žiūrovų sąmoningą klaidinimą, skleidžiant pavienių žmonių nuomones, neretai prasilenkiančias su faktais? Juk žurnalistikos nuostatos reikalauja, kad žurnalisto skleidžiama nuomonė turi būti pagrindžiama mažiausiai trimis skirtinais šaltiniais. Bent jau taip buvau mokyta, studijuodama žurnalistiką ir gilindamasi į šią sritį per įvairius profesinius mokymus.
Žinoma, esu pačiam labai dėkinga už suteiktas pamokas. Tai man padėjo galutinai suvokti, kas ir kodėl tada vyko, taip skaudžiai įsirėžę į mano širdį, padėjo išsivaduoti iš baimių, kad kažkas dėl kažko mane pasmerks, kad kažkam nepatiksiu.  Už suvokimą, kad mano, kaip ir visų kitų gyvenimas nei nuo tamstos, nei nuo kitų nuomonių nepriklauso.  Nuoširdus ačiū tamstai, kad pagaliau padėjai išsivaduoti iš visų mane griaunančių emocijų. Kiekvienas, nepriklausomai nuo socialinės padėties, nuo užimamų pareigų, esame vienodai maži ir vienodai dideli. Su meile ir dėkingumu priimu visas savo gyvenimo pamokas.
Nors žinau, kad visi, su kuriais susitinku, bendrauju ar bendradarbiauju, esame tik veidrodžiai, padedantys vieni kitiems tobulėti, bet nuoširdžiai atsiprašau visų, kuriems tas susitikimas suteikė skaudžių išgyvenimu. Ačiū Jums, kad Jūs buvote mano gyvenime. Ačiū tiems, kurie dabar esate. Mes visi vienas kitam esame mokiniai ir mokytojai ir esu dėkinga už man suteiktas pamokas. Gražių ir ramių Šventų Kalėdų.
Su meile ir dėkingumu
Genovaitė Paulikaitė
VšĮ „Bendrauk, ugdyk save, keiskis“ direktorė
 

Mano Krastas