Elena Urbonienė: projekto dalyvių vizitai į Norvegiją ir Estiją – naujos patirtys ir stimulas naujoms veikloms

Kategorija:

Miestas:
Elena Urbonienė: projekto dalyvių vizitai į Norvegiją ir Estiją – naujos patirtys ir stimulas naujoms veikloms
„Mūsų, kaip partnerių, įsipareigojimas  Lietuvos savivaldybių asociacijos įgyvendinamame  projekte „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: Ankstyvosios intervencijos modelis“ – organizuoti skirtingų savivaldybių specialistams, atsakingiems už vaiko gerovę, vizitą į Norvegijos Karalystę ir Estiją, susipažinti su šiose šalyse esama vaiko gerovės užtikrinimo sistema, taikomu pagalbos vaikui ir jo šeimai modeliu ir išsiaiškinti jų patirtį šį modelį įgyvendinant“, – pasakoja  projekto parterio – NVO vaikams  konfederacijos vadovė  Elena Urbonienė.
Kaip parodė  dalyvių atsiliepimai, vizitas pavyko.  Su Lietuvos specialistais susitiko vaiko gerove besirūpinančių institucijų – nuo ministerijos iki socialinių paslaugų centrų savivaldybėse – atstovai. „Estijoje ta sistema jau veikia ir per susitikimus Lietuvos atstovams buvo konkrečiai parodyta, kuo estai iš tikrųjų didžiuojasi“, – teigia E. Urbonienė.
Jos manymu, LSA įgyvendinamo ir  Vidaus reikalų ministerijos administruojamo projekto „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: Ankstyvosios intervencijos modelis“, kuris vykdomas  pagal 2009 - 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinisvalstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“, vienas privalumų – valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas.  „Šiuo metu šis potencialas neišnaudojamas“, – pabrėžia NVO vaikams konfederacijos vadovė ir nevyriausybinio sektoriaus Lietuvoje pradininkė. 2002 metais ji su keliais bendraminčiais įkūrė pirmąją vaikais besirūpinančią nevyriausybinę organizaciją.
2005 m. buvo įkurta  NVO vaikams konfederacija. Tai didžiausia nacionalinė skėtinė organizacija.  „Vienas svarbiausių mūsų tikslų – stebėti pokyčius, aiškintis, kokie procesai pas mus vyksta ir kodėl kai kurie procesai nevyksta, ką daryti, kad jie vyktų,  – konfederacijos tikslus trumpai pristato E. Urbonienė. – Kol kas juntamas nemenkas nepasitikėjimas nevyriausybininkais, tačiau pakeisti požiūrį per vieną dieną ar vienu spragtelėjimu, neįmanoma. Tai ilgalaikis procesas. Valstybė turi nuspręsti funkcijas deleguoti ne tik savivaldai, bet ir NVO. Laikas suprasti, kad be savivaldos, yra ir kiti partneriai. Apie platesnį ir sinergišką bendradarbiavimą padedant vaikui ir jo šeimai, Lietuvai nuolatos primena  ir Europos Komisija,  ir  kitos europinės institucijos. Reikia NVO deleguoti funkciją ir pasitikėti. Tačiau žmonės negali dirbti vien iš idėjos, be pinigų. Šis projektas yra labai šiuolaikiškas ir sudaro visas prielaidas sinergiškumui.  Juo labiau, kad tam, atrodo, esame jau pasirengę, nes per visus mokymus ir visuose pranešimuose buvo pabrėžiama bendradarbiavimo svarba.“
 
Genovaitė Paulikaitė
Mano Krastas