Dviejų rajono mokyklų direktoriai palydėti į naują gyvenimo etapą

Kategorija:

Miestas:
Dviejų rajono mokyklų direktoriai palydėti į naują gyvenimo etapą
Penktadienį meras Vaclovas Dačkauskas įteikė padėkos raštus ir pasveikino užtarnauto poilsio išeinančius ilgamečius švietimo įstaigų vadovus – Gargždų muzikos mokyklos direktorių Vidutį Normantą ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorių Stanislovą Remeiką.
Abu pedagogus sveikino bei daug gražių žodžių išsakė ir kiti rajono vadovai – vicemerės Rūta Cirtautaitė ir Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas ir jo pavaduotojai – Ligita Liutikienė ir Česlovas Banevičius, Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius.
Vidučiui Normantui Gargždų muzikos mokykla – iš tiesų lyg antrieji namai, nes jai vadovauja nuo 1975 m., visas pedagoginio darbo stažas – 48 metai, o visas gyvenimas – Gargžduose, su šio miesto vaikais, su jų nepakartojamu siekiu išreikšti savo emocijas muzika. Didelis direktoriaus nuopelnas, kad Gargždų muzikos mokykla visada buvo respublikos muzikos mokyklų dešimtuke, kad joje didelis specialybių pasirinkimas, kad savo vietą čia atranda ir neįgalieji, kad čia veikia net 19 meninių kolektyvų, kad dalyvauta ir tiek laurų nuskinta respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, dainų šventėse, kad didelis būrys mokinių iš šios mokyklos renkasi būtent muzikų kelią. Gargždiškiai be skambančio muzikos mokyklos pastato, visada šviečiančio iš tolo gėlėmis, neįsivaizduoja savo miesto. Belieka tikėtis, kad naujasis direktorius perims iš Vidučio Normanto ne tik vadovo pareigas, bet ir tą širdies giją, kuri tiek metų padėjo vadovauti darniai mokyklos bendruomenei ir siekti aukščiausių rezultatų.
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktoriui Stanislovui Remeikai nelengva ir nedrąsu buvo 1985 m. ateiti vadovauti mokyklai po labai gerbiamo rajono pedagogų bendruomenėje ir pačiuose Veiviržėnuose  Stanislovo Muižės vadovavimo.
S. Remeika prisimena, kaip Švietimo skyriaus darbuotoja Nijolė Gotlibienė paliekančiam Pašlūžmio mokyklos direktoriaus kėdę naujajam Veiviržėnų mokyklos direktoriui pabrėžė, kad „rezultatai turėsbūti ne žemesni“.
Nežinia, ar buvusio direktoriaus aura ar šie žodžiai, ar mokyklos kolektyvas įpareigojo, bet Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vardas iki šiol tariamas su pasididžiavimu ir buvusių, ir esamų mokinių ir pedagogų.
Gimnazija respublikiniame reitinge yra maždaug viduryje, prieš trejetą metų yra buvusi dešimtuke, − o tai yra geras rodiklis nedidelio miestelio mokyklai, kur gabiausius mokinius veikia trauka į Klaipėdos mokyklas. Šiemet būtent šios gimnazijos abiturientas Tadas Žutautas surinko tris šimtukus.
Direktoriaus darbo barai labai platūs – Veiviržėnų gimnazija turi ir vaikų darželio grupes, yra ir Pėžaičių skyrius. Gal dėl to kol kas nėra daug pretendentų į direktoriaus pareigas.
Mero V. Dačkausko paprašyti išsakyti mintis apie švietimo sistemos reformą, abu buvę direktoriai minėjo, kad atlyginimų faktorius vis dėlto yra labai svarbus. Gimnazijos mokytojų algų vidurkis „į rankas“ tesiekia 400−500eurų, apie 700 eurų gali uždirbti jau tik aukščiausią kvalifikaciją, didelį darbo stažą ir krūvį turintys mokytojai.
Kitas dalykas – nemažai žalos švietimo sistemai atneša begalinis ir nemotyvuotas užsienio metodų taikymas, pedagogų vertimas dalyvauti nelabai vertinguose seminaruose netgi pamokų metu (nes kitu laiku, pavyzdžiui, per mokinių atostogas, negali atvykti lektoriai).
„Mokytojai turėtų būti patys atsakingi už savo kvalifikaciją ir ją kelti ne pamokų metu, rinktis tik tuos seminarus ir mokymus, kurie iš tiesų duoda daug naudos“, − sakė S. Remeika.
Anksčiau mokytojai daugiausia vykdavo kelti kvalifikacijos į sostinę, šiuo metu dauguma mokymų organizuojami rajono Švietimo centre, − kas iš esmės būtų gerai, − bet šie mokymai turėtų būti kito kokybinio lygmens.
V. Normantas minėjo, kad požiūris į švietimą turi keistis iš esmės, pradedant Seimo ir Švietimo ministerijos formuojama politika, baigiant tėvų atsakomybės klausimu.
„Prieita prie to, kad pedagogines specialybes renkasi absoliuti mažuma abiturientų, taigi kokius mokytojus turėsime mokyklose dar po 10 metų?“ − retoriškai klausė abu ilgamečiai mokyklų vadovai.
Susitikimas baigėsi šviesia gaida – direktoriai geru žodžiu prisiminė ir buvusį Švietimo skyriaus vedėją Albiną Klizą, dėkojo Savivaldybės vadovams ir Švietimo skyriaus vedėjui  Algirdui Petravičiui už griežtą, bet visada geranorišką ir taktišką vadovavimą bei kuravimą.
Belieka tikėtis, kad Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija ir Gargždų muzikos mokykla, kad ir su nedidele liūdesio gaidele, bet šauniai pasitiks naujuosius mokslo metus ir jau su naujais vadovais bei nauju įkvėpimu tęs garbingas tradicijas!

Daiva Beliokaitė
 
 
 

Mano Krastas