NAUJIENOS

Dienos stovykla Žadeikiuose

Kategorija:

Miestas:
Dienos stovykla Žadeikiuose

Globalizacijos iššūkių laikmetyje daugėja tėvų, kuriems trūksta tėvystės gebėjimų auklėjant ir ugdant vaikus. Vaikai turi elgesio ir emocijų valdymo sunkumų, sutrikę jų santykiai su tėvais ir bendraamžiais, mokytojais, kitais suaugusiais. Daugėja šeimų, kurioms reikalinga pagalba dėl sutrikusių santykių šeimoje.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ šiuo metu turi 22 struktūrinius padalinius, taip pat ir Pasvalyje. Viena iš pagrindinių organizacijos darbo krypčių – vaikų socialinio apleistumo mažinimas, vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ misija – dėti visas pastangas, kad pasaulyje keistųsi požiūris į vaikus, siekti kiek galima greitesnių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria sunkumų turinčios šeimos – skurdas ir nedarbas, trūksta žinių ir supratimo, menkos galimybės dalyvauti bendruomenių/šeimų renginiuose, aplinkinių požiūris ir neigiamos nuostatos. Todėl stengiamasi sudaryti sąlygas sunkumų turinčioms šeimoms ir vaikams dalyvauti švietėjiškuose, psichologinį atsparumą stiprinančiuose sveikatos prevenciniuose renginiuose, siekiant, kad šeimose stiprėtų ryšys tarp tėvų ir vaikų.

VO „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio struktūrinis padalinys įgyvendino projektą „Tėvų ir vaikų tarpusavio santykių stiprinimas“, finansuojamą iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Projekto tikslas – vaikų ir paauglių psichinės sveikatos išsaugojimas, stiprinant tėvų ir vaikų tarpusavio santykius.

Gegužės 26 dieną Žadeikių Bernardo Braždžionio edukaciniame centre buvo suorganizuota dienos stovykla Pasvalio rajono seniūnijų šeimoms (dalyvavo po 1–2 šeimas iš kiekvienos seniūnijos), kuriose vyksta teigiami pokyčiai. Stovyklautojų pasveikinti atvyko Pasvalio mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Pasvalio apylinkių seniūnas Stanislovas Triaba, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė. Pirmasis stovyklos svečias ir pašnekovas – aktorius, režisierius, knygos „Šarkos sielos šauksmas“ autorius, Alytaus miesto tarybos narys Robertas Šarknickas – kalbėjo apie savo gyvenimą įvairiuose vaikų globos namuose, pristatė filmo, kuris paremtas paties autoriaus išgyvenimais „Nepalikit, prašau“, ištraukas. „Norėjosi išsikalbėti ir papasakoti tai, kas nuo mažumės buvo matyta, patirta, kuo mėgautasi ir visai ne vaikiškai kentėta. Bet argi gali skausmas būti vaikiškas?“ Režisierius į šį meninį kino filmą sudėjo patirtį tų dienų, kai dalytis, pasipasakoti ar prisiglausti neturėjo prie ko. „Dabar jau viskas kitaip“, – susitikime sakė Robertas Šarknickas.

Po stovyklautojų bendrai ruoštų pietų tėvai dalyvavo psichologinio šeimos stiprinimo seminare, praktiškai išbandė naujas vaikų auklėjimo strategijas remiantis pozityvios tėvystės programa. Mokymus tema „Kaip aš galiu padėti savo vaikui“ vedė viešosios įstaigos „Asmenybės brandos centras“ direktorė, psichologė Aurelija Lingienė. Tuo pat metu Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Jolita Stipinienė mokymus vedė seniūnijų socialiniams darbuotojams, atvežusiems šeimas į stovyklą. Kita stovyklautojų grupė – vaikai – susitiko ir apie gyvenimo tikslus bei karjeros galimybes kalbėjosi su projekto rėmėju, iš Pasvalio kilusiu radijo ir TV laidų vedėju Jonu Nainiu. Po pokalbio ir asmenukių darymo visi kartu žaidė krepšinį.

Stovykloje neapseita be dovanų – viešnia iš Vilniaus Aurelija Lingienė visiems vaikams padovanojo puodelius, kad kiekvienas iš savojo kartu su šeima galėtų gerti arbatą. Jonas Nainys kiekvienai šeimai dovanojo „Radistų“ kompaktines plokšteles. Ir ant puodelių, ir ant kompaktinių plokštelių vaikams pasirašė stovyklos svečiai.

Atsisveikindami tėvai, vaikai ir socialiniai darbuotojai nesakė „Viso gero“, o tarė „Iki pasimatymo“ linkėdami, kad tokios šeimų stovyklos taptų tradicinėmis ir vyktų dažniau.

Organizatoriai dėkoja renginio rėmėjams – Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, Pasvalio apylinkių seniūnijai, UAB „Deviro“, UAB „Ustukių malūnas“, Marijos Valeckienės įmonei.

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“

Pasvalio struktūrinio padalinio informacija

Politikų žodis

Reklama

Mano kraštas

Partneriai