Didžiuojuosi, kad gyvenu čia

Kategorija:

Miestas:
Didžiuojuosi, kad gyvenu čia

Taip vadinosi neseniai pasibaigęs Kretingos rajono iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ projektas, kuris į bendrą renginį sukvietė per tris dešimtis rajono verslininkų, valstybės tarnautojų, politikų ir buvusius jų mokytojus. „Mums labai svarbu buvo į vieną būrį sukviesti rajono gyvenime aktyviai dalyvaujančius žmones, kuriuos išugdė Kretingos mokytojai ir kurie neišvyko iš Kretingos, kurie baigę mokslus sugrįžo į šį miestą ir iki šiol čia gyvena“, –  apie projektą pasakoja klubo „Idėja“ pirmininkė Birutė Tinginienė.

Kiekvienas rajonui nusipelnęs žmogus pasikvietė ir jam didžiausią įspūdį palikusį mokytoją. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas pasikvietė mokytoją Algirdą Slušnį ir dėkojo jam ne tik už įskiepytą meilę prancūzų kalbai, bet ir už jumoro jausmą, architektas Edmundas Giedrimas dėkingumo žodžius reiškė mokytojai Bronei Pažūsienei, „Kretingos maisto“ generalinis direktorius gražiausius padėkos žodžius skyrė mokytojui Viktorui Raguckui, verslininkas Algimantas Šoblinskas – mokytojai Reginai Garškienei. Kiekvienas atėjusysis į šventę rado už ką dėkoti savo pakviestam mokytojui. „Rengdami šį renginį mes suteikėme galimybę po daugelio metų padėkoti savo mokytojui“, – pastebi klubo pirmininkė.

Tačiau  susirinkusieji į šventę ne tik vienas kitam dovanojo meilę, padėką ir nuoširdumą, bet ir pasivaržė viktorinoje, kas geriau Kretingą pažįsta ir kas daugiau apie ją žino. Pasak B.Tinginienės, pagrindinis šio projekto tikslas – puoselėti gimtinės istoriją, kultūrinį paveldą, propaguoti lankytinas, domėtis nūdieną gražiais darbais įprasminančiais kraštiečiais. O klausimų būta įvairių. Pavyzdžiui, kurioje vietoje ir kieno garbei Kretingos rajone pasodintas didžiausias ąžuolynas? Kokiu tikslu buvo pastatytas šv.Antano namelis? Kuriais metais ir kurioje vietoje Kretingoje Atgimimo metais buvo pirmąkart oficialiai iškelta trispalvė? Įvardinkite du su Kretinga susijusius asmenis, kurie pavaizduoti ant lietuviškų pinigų banknotų.

Šis klubo „Idėja“ projektas – ne vienintelis. Praėjusiais metais „Idėja“ kretingiškius pradžiugino projektu „Iš kartos į kartą“. Projektu buvo pagerbiami mokytojai, kuriems šis darbas tapo šeimos tradicija. Mokytojais dirba tėvai ir vaikai, seserys ir broliai.

„Labai noriu parodyti rajono žmonėms parodyti mūsų pedagogų nuopelnus, o tuo pačiu dovanoti jiems šventę,– sako Birutė Tinginienė. –Padėti surengti šią šventę mums padėjo restoranas „Vienaragio malūnas“. Pastovaus dėmesio ir palaikymo sulaukiame iš „Vienkiemio“ šeimininkų.“

Kretingos rajono iniciatyvių pedagogų klubas „Idėja“ įsikūrė 2002 metais. Tad dešimtmetį perkopusios „Idėjos“ veikloje – daug puikių ir prasmingų renginių, kurių pagrindinis tikslas – puoselėti gerumą, pagarbą, nuoširdžius ir šiltus kretingiškių santykius. 2004 metais klubo nariai dalyvavo Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinėje mokykloje atidaromo prezidento Aleksandro Stulginskio muziejaus iškilmėse. Tai pačiais metais žiemos sode praleidžia popietę su klubo „Lyra“ nariais, atnešusiais naujų kūrybinių sumanymų. Tų pačių metų rudenį tuometinės Seimo narės Janės Narvilienės kvietimu apsilanko Seime. Artėjančias Kalėdas pasitinka su klubo mecenatais Jolanda ir Algimantu Šoblinskais

2005 metais susitinka su politikais,  „Vienkiemyje“ praleidžia „Pasakų naktį“, kartu su girininku Rimantu Kvikliu keliauja miško takais, pajusdami gamtos artumą. 2006 metais inicijuoja stilingiausio pedagogo rinkimus. 2007 metai skirti žemaičių tarmės puoselėjimui įgyvendinant projektą „Ėš Žemaitėjės luobiū  skrynias“. 2008 metais įgyvendinant projektą „Spinduliai tarp mūsų“ renkami iškiliausi bendruomenių kūrėjai.

O pedagogės ir klubo pirmininkės Birutės  Tinginienės galvoje sukasi nauji planai, nauji sumanymai, kurių svarbiausias tikslas – atskleisti Kretingos rajone dirbančių pedagogų asmenybių taurumą, kūrybingumą, parodyti jų didžiulį indėlį ne tik ugdant jaunąją kartą, bet ir puoselėjant Kretingos rajono kultūrą.

Genovaitė Paulikaitė


Mano Krastas