NAUJIENOS

Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo Lietuvos elektrinei nuo 2013

Kategorija:

Miestas:
Europos Komisija (EK) birželio 3 d. pradėjo tyrimą, ar buvo laikomasi formaliųjų ES taisyklėse nustatytų procedūrų skiriant viešuosius interesus atitinkančios paslaugų (VIAP) finansavimą Lietuvos elektrinei (UAB „Lietuvos energijos gamyba”) už elektros energijos tiekimo saugumo ir sistemų rezervų užtikrinimo paslaugas. Lietuvos institucijos, taip pat ir VIAP lėšų gavėjas, per mėnesį EK turi pateikti pagrįstus paaiškinimus ir aktualią informaciją, kuri padės įvertinti šią priemonę ir priimti galutinį sprendimą.
EK tiria, ar VIAP, susijusios su energijos tiekimo saugumo ir sistemų rezervų užtikrinimu, gali būti laikomos visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis. EK vertins, ar nuo 2015Balandį EK pritarė paramos schemai AEI plėtrai Lietuvoje nuo 2019 m. iki 2018 m. Lietuvos elektrinei iš VIAP biudžeto skirtos lėšos atitinka ES valstybės pagalbos skyrimo taisykles.
VIAP, būtinų elektros energijos tiekimo saugumui ir patikimam sistemos veikimui užtikrinti, poreikis buvo reglamentuotas Lietuvos teisės aktuose po to, kai, įstojus į Europos Sąjungą, buvo uždarytas pagrindinis elektros energijos generavimo šaltinis Lietuvoje – Ignalinos atominė elektrinė.
2017 m. Energetikos ministerija buvo informavusi EK apie planus atsisakyti VIAP paslaugos energijos tiekimo saugumui ir sistemų rezervui užtikrinti. Perdavimo sistemos operatoriaus skaičiavimais 2018 m. tokia paslauga dar buvo būtina, tačiau jos kiekis ženkliai sumažintas. Jos visiškai atsisakyta 2019 m.
Lietuvai įstojus į ES, bet koks finansavimas, skiriamas iš VIAP biudžeto lėšų, privalėjo būti suderinamas su ES valstybės paramos skyrimo taisyklėmis. Tam Energetikos ministerija skiria ypatingą dėmesį – per mažiau nei metus buvo suderintos keturios paramos schemos.
2018 m. lapkričio mėnesį EK pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino pagalbos schemą Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalui. 2019 m. sausį EK patvirtino valstybės paramą elektros energijos gamintojams iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) nuo 2012 iki 2015 m. Taip pat buvo gautas EK leidimas diferencijuoti VIAP kainą daug energijos sunaudojančioms pramonės įmonėms. Balandį EK pritarė paramos schemai AEI plėtrai Lietuvoje nuo 2019 m.

Aurelija Vernickaitė
Ministro patarėja

ČDM biblioteka atveria duris visuomenei

Marčiupio akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama