NAUJIENOS
Toliau
Atgal

Biržuose iškilmingai paminėta Lietuvos kariuomenės diena

Kategorija:

Miestas:
Lapkričio 23 d. Biržuose paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Šia proga, iškilmingos ceremonijos metu, šalia Nepriklausomybės paminklo atidengta atminimo lenta 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų Biržų valsčiausVyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams. Tai jau penktoji atminimo lenta Biržų rajone, kurioje įamžintas Biržų krašto savanorių, kovojusių už Lietuvos laisvę, atminimas.
Iškilmingą Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karių ir Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501-osios kuopos šaulių, švenčiančių 25-erių metų kuopos atkūrimo Biržuose sukaktį, rikiuotę pasveikino Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas,Lietuvos Respublikos Seimo narių Audrio Šimo ir Viktoro Rinkevičiaus vardu – jų padėjėjos Eugenija Prokopovičienė ir SasėEitavičienė. Apie Lietuvos kariuomenės kūrimosi istoriją, apie tai, kodėl iškilmingiausias minėjimo akcentas – atminimo lentos 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų savanoriams atidengimas, kalbėjo Biržų krašto muziejaus ,,Sėla“ direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, savanorių atminimo įamžinimo iniciatorius žurnalistas Vilius Kavaliauskas. Padėkos žodį Savivaldybės vadovams ir visiems, talkinusiems įgyvendinant šią prasmingą idėją, atminimo lentoje įamžintų savanorių artimųjų vardu.tarėArtūras Giedraitis. Kristinos ir Artūro Giedraičių šeima savo asmeninėmis lėšomis prisidėjo prie savanorių atminimo Biržuose įamžinimo.
Atidengtą paminklinę lentą pašventino Lietuvos kariuomenės karo kapelionas mjr. Virginijus Veilentas, Biržų evangelikų reformatų bažnyčios klebonas kunigas Rimas Mikalauskas. Salvėmis ,,Už Lietuvą Tėvynę“, ,,Už Lietuvos kariuomenę ir jos kūrėjus“, ,,Už Biržų krašto žmones ir šio krašto savanorius“ pagerbtas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas.
Antroje renginio dalyje iškilmingą priesaiką Lietuvos Respublikai tarė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5 rinktinės jaunesnysis eilinis Linas Repčys. Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela įteikė kariams apdovanojimus ir aukštesnius laipsnius. Po iškilmingos ceremonijos kariai pakviesti aplankyti Biržų krašto ,,Sėlos“ muziejų.
 
Dar vienas renginys, skirtas šiai iškilmingai progai vyko 17 val. Biržų pilies arsenalo salėje. Biržiečiams pristatyta Aleksandro Merkelio istorinė monografija apie pirmąjį lietuvos  respublikos prezidentą Antaną Smetoną.Simboliška, kad renginio pradžioje nuskambėjo ištrauka iš kraštiečio Valentino Dagio istorinio romano ,,Prabėgę metai“ trečiosios knygos – laisvės kovų dalyvio, pulkininko leitenanto Jono Variakojo, vadovavusio 4-ajam Karaliaus Mindaugo pulkui, prisiminimai. Šio romano autoriaus Valentino Dagio Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio ženklą Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas renginio metu įteikė jo žmonai Marijai Dagienei ir dukrai Lidijai Briedienei.
Pristatydamas istorinę monografiją ,,Smetona“,žurnalistas Vilius Kavaliauskas kalbėjo ne tik apie iškilią šio prezidento asmenybę, bet ir apie tai, kokia Lietuva ir jos ateities vizija kuriama šiandien, kaip suvokiamas patriotiškumas, kam teikiami prioritetai.

Biržų rajono savivaldybės informacija
 
 
  • Edukacinės programos
  • Nakvynė


Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Mano kraštas

Partneriai