NAUJIENOS

Birželio 1 d. Lietuvoje skelbiama oficiali maudymosi sezono pradžia

Kategorija:

Miestas:
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad birželio 1-ąją prasideda Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (toliau – Higienos norma) nustatyta maudymosi sezono pradžia. Tiesa, savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių.
Pagal Higienos normą paplūdimių lankytojų saugą, paplūdimių sveikatos saugos reikalavimų laikymąsi, paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių laikymąsi ir paplūdimių priežiūrą turi užtikrinti institucijos, atsakingos už paplūdimių ir maudyklų administravimą. Taip pat numatyti paplūdimio smėlio paėmimo parazitologiniai tyrimų reikalavimai, intensyvaus vandens žydėjimo metu – melsvadumblių tyrimai ir kokios priemonės taikomos viršijus leidžiamas taršos normas. Paplūdimių teritorija turi būti suskirstyta į atskiras funkcines zonas: poilsio, maudymosi, fizinio aktyvumo ir zoną, skirtą lankytis su gyvūnais. Paplūdimio prieigose matomoje vietoje turi būti įrengiama paplūdimio schema su pažymėtomis funkcinėmis zonomis.
 
Higienos normoje nustatyta, kad prieš maudymosi sezoną ir vėliau kas dvi savaites nuo birželio pradžios iki rugsėjo 15 d. turi būti atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai. Informacija apie šių tyrimų rezultatus ir vandens kokybę turi būti skelbiama informaciniuose stenduose paplūdimiuose, savivaldybių interneto svetainėse, vietinėje spaudoje.
 
Vandens kokybė yra stebima maudyklose, įtrauktose į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą. Šiame sąraše yra 117 maudyklų.
 
Savivaldybės, atsižvelgusios į visuomenės teikiamus siūlymus, prieš maudymosi sezoną sudaro prižiūrimų maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką, kurį  turi skelbti savo interneto svetainėje ir pateikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, kurį šis skelbia savo interneto svetainės „Aplinkos sveikata–Maudyklos−Maudyklų stebėsenos tyrimų grafikas 2019 m.“ skiltyje.
 
Prieš maudymosi sezoną yra gauti vandens kokybės tyrimų rezultatai iš 58 maudyklų. Pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pateiktus maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių tyrimų rezultatus, visose jose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Apie kitų maudyklų vandens kokybę Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kol kas duomenų neturi, nes atlikti tyrimus numatyta šią savaitę.
 

Taip pat gauta informacija apie 57 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Norime atkreipti dėmesį, kad gegužės 24 d. vandens kokybė neatitiko reikalavimų Jurbarko savivaldybės rajono Nemuno upėje ties Jurbarku.
 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pavesta prieš kiekvieną maudymosi sezoną savo interneto svetainėje skelbti stebimų maudyklų sąrašą, maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, maudyklų vandens klasifikaciją per pastaruosius trejus metus bei jų charakteristikas.
 
Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje skelbiama Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės „Aplinkos sveikata–Maudyklos−Maudyklų vandens kokybė“ skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.
 
 
Parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja Gražvydė Norkienė
 

ČDM biblioteka atveria duris visuomenei

Marčiupio akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama