NAUJIENOS

Biodujų gamybai – 12 mln. Eur

Kategorija:

Miestas:

Ūkininkai, labai mažos ir mažos įmonės jau nuo birželio 3 d. galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. Paraiškas bus galima teikti iki liepos 31 d. Kvietimui skirta 12 mln. Eur.

Didžiausia paramos suma vienam projektui ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 metų laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 mln.  600 tūkst. Eur.

Numatytoms veikloms vykdyti didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams negalės viršyti 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal priemonės veiklą remiama biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimas, šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių  gamybos įrenginiuose ir degazuotojo substrato gamyba.

Žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio pasirašytos įgyvendinimo taisykles, taikomos nuo 2019 metų yra čia.

 


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama