NAUJIENOS
Sugrįžęs į gimtinę
Toliau
Atgal

Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčia

Kategorija:

Miestas:
Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčia
Dabartinė bažnyčia pastatyta 1997 m. (architektas Algis Šironas) tuometinio Naujamiesčio klebono ir Ateitininkų federacijos vicepirmininko Rimanto Gudelio rūpesčiu. Nuo jos iki senosios bažnyčios pamatų driekiasi keturiolika Kryžiaus kelio stočių – koplytstulpių (meistrai Adolfas Teresius, A. Varžinskas, M. Būga). Ant senosios bažnyčios griuvėsių iškilo didingas paminklas „Kristaus prisikėlimas“ (skulptorius Antanas Kmieliauskas). Į naująją bažnyčią sugrąžintas Stasio Ušinsko vitražas „Jėzaus Širdis“, pokario metais buvęs Krekenavos bažnyčioje.
 

Politikų žodis

Reklama

Mano kraštas

Partneriai