NAUJIENOS
Toliau
Atgal

Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčia

Kategorija:

Miestas:
Dabartinė bažnyčia pastatyta 1997 m. (architektas Algis Šironas) tuometinio Naujamiesčio klebono ir Ateitininkų federacijos vicepirmininko Rimanto Gudelio rūpesčiu. Nuo jos iki senosios bažnyčios pamatų driekiasi keturiolika Kryžiaus kelio stočių – koplytstulpių (meistrai Adolfas Teresius, A. Varžinskas, M. Būga). Ant senosios bažnyčios griuvėsių iškilo didingas paminklas „Kristaus prisikėlimas“ (skulptorius Antanas Kmieliauskas). Į naująją bažnyčią sugrąžintas Stasio Ušinsko vitražas „Jėzaus Širdis“, pokario metais buvęs Krekenavos bažnyčioje.
 

  • Edukacinės programos
  • Nakvynė


Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Mano kraštas

Partneriai