Bendrojo ugdymo gairės – pamatas bendram susitarimui ir visuotinai suprantamai nuostatai, kas yra kokybiškas ugdymas

Kategorija:

Miestas:
Bendrojo ugdymo gairės – pamatas bendram susitarimui ir visuotinai suprantamai nuostatai, kas yra kokybiškas ugdymas

Šiandien Seimo posėdyje patvirtintos Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairės. Šių gairių tikslas – nustatyti Lietuvos bendrojo ugdymo sisteminių pokyčių sritis ir strateginius uždavinius.

Bendrojo ugdymo gairėmis siekiama inicijuoti ilgalaikės Valstybinės švietimo strategijos atnaujinimą, įvardinti esmines pokyčių sritis ir siekiamus rezultatus. Strateginis gairių tikslas – sutelkti pedagogų ir visos mokyklos bendruomenės pastangas mokinio individualybei atsiskleisti ir pasiekti asmenybės brandos, suformuoti prielaidas sėkmingai profesinei karjerai bei atsakingai visuomeninei veiklai. Gairėse akcentuojamas siekis sudaryti lygiavertes kokybiško švietimo sąlygas visiems mokiniams pasiekti maksimalių jų galias atitinkančių ugdymosi rezultatų.

Pasak Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nario Eugenijaus Jovaišos, tokios gairės – pamatas bendram susitarimui ir visuotinai suprantamai nuostatai, kas yra kokybiškas ugdymas ir kaip jo reikėtų siekti.

„Kokybė, lygiavertiškumas ir individualybės puoselėjimas – tinkamo švietimo pamatai. Tokios gairės padeda susitelkti visiems ties bendrais tikslais, strategija ir siekti norimų rezultatų numačius galimus kelius“, – kalbėjo E. Jovaiša.

Įgyvendinant gaires taip pat norima aktualizuoti ir paspartinti Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje iškeltų tikslų įgyvendinimą, veiksmingai prisidėti prie Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių įgyvendinimo. Be to, siekiama paskatinti Jungtinių Tautų 2015 m. rugsėjo 25 d. priimtos darnaus vystymosi darbotvarkės „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ 4-ojo darnaus vystymosi tikslo – „Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“ – įgyvendinimą

Eugenijus Jovaiša
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, LVŽS frakcijos narys

 


Mano Krastas