NAUJIENOS

Balkasodžio koplyčia

Kategorija:

Miestas:
Pastatyta apie 1887 m. buvusio dvaro kapinėse. Koplyčioje stovėjo altorius, langus puošė vitražai, ant sienų kabojo paveikslai, ant palangės buvo Švč. Mergelės Marijos statula. Grindys buvo iš juodojo ir baltojo metlacho plytelių. Po koplyčia įrengtas laidojimo rūsys su cilindriniais skliautais. Po Antrojo pasaulinio karo pastatas tapo apleistas ir neprižiūrimas. Buvo vagiami koplyčios daiktai, niokojama ji pati, išplėšti laidojimo rūsiai.
          2009 m. koplyčia įrašyta į valstybės saugomų Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Nuotraukų autorius Giedrius Bernatavičius
 
Balkasodžio k., Miroslavo sen., Alytaus r.
 
Daugiau informacijos:
 www.alytus-tourism.lt 
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama