NAUJIENOS

Aukštadvario regioniniame parke – itin retos rūšies sraigė

Kategorija:

Miestas:

Aukštadvario regioniniame parke Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biologinės įvairovės magistrantūros studijų programos studentai ir dėstytojai rado itin retą sraigę – slapiąją šiurpenę. Ji po tikslingų paieškų aptikta Mergiškių gamtiniame rezervate.

Pasak parko vyr. ekologo ir VU dėstytojo Talvydo Špiliausko, mūsų šalyje ši sraigių rūšis yra labai reta. Ji naujai įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą ir saugoma valstybės. Žinoma ne daugiau kaip dešimt slapiosios šiurpenės radimviečių pietvakarinėje šalies dalyje, Nemuno upės vidurupio ir žemupio rėvuotuose miškinguose slėniuose.

Ši sraigių rūšis gana sparčiai nyksta visoje Europoje. Joms didžiausią grėsmę kelia intensyvi miškininkystė ir rekreacinių zonų kūrimas. Talvydas Špiliauskas apgailestauja, kad slapiųjų šiurpenių nebepavyksta rasti Velnio duobėje prie Aukštadvario, kur jų būta dar 2001 metais. Jų čia nebeaptinkama po to, kai ši vietovė buvo paruošta turistams lankytis ir kai vyko miško kirtimai.

Slapiosios šiurpenės gyvena pavėsingose vietose lapuočių ir mišrių miškų rėvose ar upių rėvuotuose šlaituose su storo derlingo sluoksnio paklote, tręštančių medžių ir nuokritų gausa. Jų aptinkama tose vietose, kur išlaikoma natūrali medynų kaita, nešalinama negyva mediena.

Planuojant tolesnius Mergiškių rezervato tvarkymo darbus, bus stengiamasi sudaryti sąlygas šiai reliktinei sraigių rūšiai išlikti.

Aplinkos ministerujos
Ryšių su visuomene skyrius


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama