NAUJIENOS
In Memoriam aktoriui Tomui Vaisietai
Toliau
Atgal

Atidengta atkurta partizanų žeminė

Kategorija:

Miestas:

Spalio 18 dieną Pagramančio regioniniame parke, Didkiemio seniūnijoje, prie Lylavos upelio, atidengta rekonstruota partizanų žeminė. Po iškilmingos ceremonijos rinktasi Šilalės kultūros centre, kur vyko konferencija „Istorinės atminties įamžinimas Lietuvoje ir Šilalėje 1990-2014 m.”

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis po atviru dangumi. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kuris ir pašventino atkurtą buvusią Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės 2-ojo Jūros būrio štabvietę.

Jūros būrys buvo įkurtas 1946 metais. Jam priklausė Šilalės, Tauragės, Šilutės ir Pagėgių valsčiai. Per 1949 metų kautynes Jūros būrys buvo beveik sunaikintas. Paskutiniai būrio partizanai buvo nužudyti 1954 metais Putokšlės kaime, Pagėgių valsčiuje, Onos Marozienės sodyboje. Iš viso žuvo virš 60 partizanų, dalis buvo įkalinti arba ištremti į Sibirą.

Žuvusieji miško broliai pagerbti tylos minute, prie paminklinio kryžiaus padėta gėlių, uždegtos žvakutės. Kovojusių už Lietuvos laisvę atminimui paleistos šautuvų salvės. Skambėjo lietuvių liaudies ir partizanų dainos, kurias atliko ansamblis „Kuplė“ (vadovė Laima Saročkienė).

Žeminės atidengimo ceremonijoje dalyvavo daug garbių svečių: meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio prezidiumo štabo viršininkas dimisijos majoras Vytautas Balsys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė, Atkurtos Žemaičių apygardos vadas dimisijos kapitonas Steponas Grybauskas, Atkurtos Lietuvos laisvės armijos sąjungos pirmininkė, Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė, Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių vadas Vytautas Žymančius.

Renginio metu padėkota prisidėjusiems prie žeminės atstatymo bei istorinės reikšmės paminklo atkūrimo. Padėkos raštus įteikė meras J. Gudauskas bei LPKTS valdybos pirmininkė R. Duobaitė-Bumbulienė.

Po žeminės atidengimo ceremonijos Šilalės kultūros centre surengta konferencija „Istorinės atminties įamžinimas Lietuvoje ir Šilalėje 1990-2014 m.” Konferenciją pradėjo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokiniai, kurie parodė kompoziciją „Laisvės sparnai”.

Susirinkusiuosius pasveikino meras Jonas Gudauskas, LPKTS Šilalės filialo pirmininkė Teresė Ūksienė ir Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Kristina Kviliūnaitė.

Pirmąjį pranešimą tema „Istorinė atmintis” skaitė Lietuvos Respublikos Seimo narys Arvydas Anušauskas. Jis kalbėjo apie istorijos kūrimą ir formavimą skirtinguose amžiuose, valstybės tapatumą, palietė šiandienos aktualijas: Rusijos propagandą, terorą Ukrainoje ir t.t.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos skautai papasakojo apie savo veiklą ir pilietiškumo sklaidą rajone.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas Darius Juodis skaitė pranešimą apie Lietuvoje atstatytų partizanų slėptuvių būklę. Pasak D. Juodžio, mūsų šalyje yra apie pusšimtį išlikusių bunkerių, žeminių ir partizanų slėptuvių. Dauguma jų yra autentiškose vietose, kiti – imitaciniai – atkurti remiantis archeologiniais tyrimais. Šilalėje atkurta viena žeminė, kuri Savivaldybės tarybos sprendimu yra įtraukta į  Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą. Šilališkių iniciatyva buvo atkurta žeminė Šilų miške, esančiame Tauragės rajone.

LPKTS valdybos ir tarybos narė Loreta Kalnikaitė savo pranešime „Straipsniai, filmai, knygos – paminklas negrįžusiems” atskleidė, kaip buvo įamžinti laisvės kovotojų prisiminimai, liudijimai, kurie šiandien yra virtę rašytiniu istoriniu paminklu. Daug dėmėsio ji skyrė Šilalės garbės piliečiui Albinui Kentrai, kuris daugelį metų važinėjo po Lietuvą ir fiksavo unikalius istorinius įvykius. Jis buvo vienas tų, kuris skleidė žinią apie pasipriešinimą okupantams, nelygią kovą ir nepaliaujamą laisvės troškimą.

LPKTS Šilalės filialo pirmininkė T. Ūksienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyr. specialistė Jurgita Viršilienė skaitė pranešimą tema „Atgiję paminkluose”. Pastaroji pranešėja kalbėjo apie mūsų rajone pastatytus paminklus, paminklinius kryžius ir akmenis, atkurtas žemines.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Macienė papasakojo apie kraštietę, gydytoją ir tremtinę Dalią Grinkevičiūtę, kurios atminimui Laukuvoje planuojama įrengti jos vardo muziejų.

Konferencijos pabaigoje literatūrinę kompoziciją, remiantis Dalios Grinkevičiūtės prisiminimais, parodė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos literatų būrelis (vadovė Aušrelė Baublienė).

Po renginio buvo galima apžiūrėti parodą „Istorinės atminties įamžinimas Šilalės rajone“.

Rima Norvilienė

Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė, autorės nuotr.


  • Edukacinės programos
  • Nakvynė


Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Mano kraštas

Partneriai