NAUJIENOS
Toliau
Atgal

Ar leisti steigti lauko darželius?

Kategorija:

Miestas:

eimas nusprendė pradėti Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pataisų, kuriomis siūloma reglamentuoti lauko darželių steigimą, svarstymo procedūrą..

Pataisas pristatęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sakė, kad projektu siūloma tikslinti leidimų-higienos pasų išdavimo sąlygas, nustatant, kad vykdant ūkinę komercinę veiklą, kuriai būtinas leidimas-higienos pasas gali būti naudojamos ne tik patalpos, bet ir žemės sklypas. Tokiu būdu, pasak ministro, būtų sudaroma įstatyminė galimybė leidimą-higienos pasą išduoti lauko darželiams, kurie neturi nuolatinių statinių, patalpų ir būtų įsteigti (registruoti) tam tikrame teisėtai nuosavybės forma turimame ar nuomojame žemės sklype bei nustatyti jiems privalomus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

„Čia ir yra tas esminis pakeitimas, nes lauko darželiai neturi tokių stabilių stacionarių pastatų, kuriems dabar pagal galiojančius teisės aktus galima išduoti leidimą arba higienos pasą ir tie, kurie šiuo metu veikai, savotiškai veikia ant įstatymo ribos ir iš tikrųjų rizikuoja tokias paslaugas teikdami. Šiuo atveju būtų nustatoma labai aiški tvarka ir tai, kokios sąlygos vaikams turėtų būti sudarytos, kad jie žiemos metu turėtų galimybę būti apsaugoti ir nuo temperatūros, ir nuo vėjo“, – sakė A. Veryga.

Teikiamomis pataisomis taip pat numatoma ugdymo veiklų, socialinių paslaugų įstaigų, apgyvendinimo paslaugų rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašą suderinti su švietimo, socialinės, apgyvendinimo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir šį sąrašą papildyti kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių paslaugomis. Projektu taip pat siekiama suderinti Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme naudojamas sąvokas su kituose teisės aktuose naudojamomis sąvokomis; veiklos rūšių, kurių visuomenės sveikatos saugos kontrolę vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, sąrašą papildyti bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų bendrabučių, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų iš trečiųjų šalių importuojančių ir pateikiančių rinkai kosmetikos gaminius, veikla, atsisakyti interneto kavinių ir klubų visuomenės sveikatos saugos kontrolės; papildyti aukštesniuoju išsilavinimu reikalavimus, pageidaujantiems verstis pirmuoju pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymu, įvesti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, kurie nėra valstybės tarnautojai, kvalifikacines kategorijas.

Projektui po pateikimo pritarė 88 Seimo nariai, du parlamentarai balsavo prieš ir du susilaikė.

Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Sveikatos reikalų komitetas, Seimo posėdyje projektą numatoma svarstyti birželio 28 d.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo


  • Lankytinos vietos
  • Maršrutai
  • Edukacinės programos
  • Nakvynė

Laukime Užgavėnių kartu!Politikų žodis

Mano kraštas

Partneriai