NAUJIENOS
Toliau
Atgal

Aptarti aktualūs klausimai su mokyklų vadovais

Kategorija:

Miestas:
Šį trečiadienį Klaipėdos rajono savivaldybės meras  Vaclovas Dačkauskas, jo pavaduotojos Rūta Cirtautaitė ir Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas ir jo pavaduotojai Ligita Liutikienė ir Česlovas Banevičius, Administracijos specialistai dalyvavo Savivaldybės vadovų ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Klaipėdos rajono skyriaus tarybos pasitarime aktualiais klausimais. Nagrinėti keturi pagrindinai klausimai – pedagogų vykimo į darbą išlaidų kompensavimas, antkainio taikymas bendrojo lavinimo mokyklų valgyklose ne mokyklų bendruomenių nariams, dėl atlyginimo dydžio nustatymo ugdymo įstaigų nepedagoginiams darbuotojams ir mokyklų vadovų vykimo į rajono centrą išlaidų kompensavimas.
Visi pasitarimo dalyviai sutiko, kad kompensuoti vykstantiems į darbą mokytojams išlaidas būtina, nes atlyginimai nėra dideli, o važinėjančių yra nemažai. Dauguma mokytojų ir neturi kitos išeities – juk gyventi šalia darbovietės ne kiekvienas turi sąlygas, važinėja į darbą per kelias darbovietes. Nutarta sudaryti darbo grupę ir spręsti, kokiu principu ir kiek bus kompensuojamos mokytojų vykimo į darbą išlaidos. Sprendimas turės būti priimtas gegužės mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje, tačiau išlaidos bus kompensuojamos tik nuo kitų mokslo metų rugsėjo pirmosios. Pasiūlyta taupyti mokyklos resursus – šildymą, baldus, keisti duris ar remontuoti patalpas, kai tikrai to reikia, nes ugdymo įstaigose svarbiausia – geri pedagogai ir svarbu juos išlaikyti.
Savivaldybės administracijos darbo grupei nutarta svarstyti ir teikti siūlymus tarybai ir dėl antkainio taikymo valgyklose. Rajone yra vietovių, kur mokyklų valgyklos – vienintelė vieta ateiti pavalgyti šilto maisto ne mokyklos darbuotojams, taigi negalima vadinamųjų „pašalinių“ visiškai neįsileisti, tačiau suprantama ir tai, kad jie neturėtų naudotis mokyklų valgyklų mažesnėmis kainomis.
Įvairiose rajono ugdymo įstaigose skiriasi nepedagoginių darbuotojų, dirbančių tą patį darbą, atlyginimai. Ūkvedžių, dirbančių tokį patį darbą kartais net per 250 eurų, panašių skirtumų yra ir tarp buhalterių, vairuotojų ir kitų darbuotojų atlyginimų. Teisės aktai leidžia atlyginimus nustatyti kiekvienoje įstaigoje pagal turimus resursus, tačiau pasitarime prieita prie išvados, kad turi būti kuriama bendra atlygimų strategija. Darbo grupė šiam klausimui spręsti jau yra sudaryta, − tikimasi, kad vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimo įstatymu bus priimtas sprendimas, kuriuo remiantis bus subalansuotas atlyginimų nevienodumo klausimas.
 Kalbėta taip pat ir dėl mokyklų vadovų važiavimo į rajono centrą išlaidų kompensavimo. Pasiūlyta apmokėti kuro išlaidas vykstant į rajono centrą dukart per mėnesį.

Daiva Beliokaitė
 
   
 
  • Edukacinės programos
  • Nakvynė


Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Mano kraštas

Partneriai