NAUJIENOS

Akmenys Jankelis ir Jankeliukas

Kategorija:

Miestas:
Jeigu dangų puošia įvairiaspalvės vaivorykštės , tai žemę išmargina įvairių spalvų, formų, neišmatuojamo dydžio akmenys. Jų niekas nei sėja, nei augina. Juos dovanojo mums ledynų epocha. Slinkdami ledai iš šiaurės nešė akmenų masę, šlifavo, suteikė formą , kurios grožio ir spalvos žmogaus akys net pavydi. Apie akmenis žmonės sukūrė daug pasakojimų ir padavimų. Dieveniškių istorinio regioninio parko teritorijoje yra daug mitologinių akmenų. Į pietryčius nuo Didžiulių ties riba su Pupiškių kaimu, galima pamatyti du įdomius archeologinius paminklus. Tai mitologiniai akmenys, gulintys pievoje, už 100m į vakarus nuo plento, jungiančio Dieveniškes - Poškonis- Šalčininkus. Mažesnysis akmuo vadinamas Jankeliuku. Jo aukštis – apie 1m, plotis ir ilgis - maždaug 2m. Didysis akmuo, vadinamas Jankeliu, iš žemės išlindęs tik 0,5m. Apytikris akmens dydis : ilgis- 3,3m, plotis - 1,5-2,3m. Iš liaudies padavimų ir pasakojimų, tai du muzikantai – smuikininkai. Šie mitologiniai akmenys apipinti gražia legenda apie Jankelį ir Jankeliuką. Legenda mena: Prieš daugelį šimtmečių, viename iš Dieveniškių aplinkinių kaimų, vyko vestuvės. Susirinko daugybė žmonių. Daugiausia jaunavedžių giminės, artimieji pažįstami ir kaimynai. Kaip visada , vestuvininkus linksmino muzikantai smuikininkai Jankelis ir Jankeliukas. Ilgai vyko iškilmės. Susirinkusieji linksminosi, šoko ir dainavo. Vestuvėms pasibaigus muzikantai patenkinti iškeliavo namo . Ilgai bekeliaudami pavargo. Buvo karšta pavasario pabaiga. Jie priėjo didžiulį, tamsų raistą. Smuikininkai nutarė pailsėti. Skaniai kvepėjo pavasariško raisto pievų gėlės ir čiulbėjo lakštingalos , putpeno putpelės, ulbavo pelėdos, skambėjo liaudies dainos. Taigi jie nutarė pažiūrėti, kas ten vyksta .Palenkdami tamsaus raisto augmenijos tankias šakas ,properšoje jie pamatė degantį laužą.Čia, kaimo naktigoniai, apsivilkę ilgomis milinėmis, liaudyje vadinamomis burnosais, ganė arklius. Muzikantai buvo linksmai sutikti ir pakviesti prie laužo . Draugiškai šnekučiavosi, dainavo, smuikavo ir net nepastebėjo, kaip aušra išaušo, gaidžiai užgiedojo. Naktigoniai, prisiminę, kad rytą laukia sunkūs pavasario darbai, greitai surado arklius ir išskubėjo namo . Smuikininkai liko ilsėtis. Po įtemptų dienos darbų, vėlų vakarą, vyrai vėl atjojo dainuodami į tą pačią raisto vietą arklių ganyti. Supančiojus arklius, jie eina laužą pūsti. Mato, vietoj sėdėjusių smuikininkų stūkso dideli akmenys. Visi nustebo. Tai buvo smuikininkai Jankelis ir Jankeliukas. Greitai po kaimus pasklido žinia apie įvykusį stebuklą. Susirinko didžiulė žmonių minia. Vieni verkė , kiti meldėsi. . Didžiulio tamsaus raisto pakraštyje, netoli Miežionių kaimo,, stovėjo mažas medinis namelis. Jame antrą šimtmetį gyveno senutė vardu Agota. Ji niekur neidavo ir ją mažai kas lankydavo. Žiemą ir vasarą ji draugavo su raisto žvėreliais ir paukščiais. Moteriškė supratusi žvėrelių ir paukščių kalbą. Po kelių dienų senutė Agota, sužinojusi apie įvykusi stebuklą, nutarė pati aplankyti raistą. Paėmusi ilgą lazdą, persižegnojo, ant kaklo užsidėjo stambiais karoliukais rožančių, užsklendusi trobelės duris ir iškeliavo. Ją lydėjo įvairiausių paukščių būrys, net mažas zuikiukas priekyje strikseno. Keliaudama su linksma palyda nepastebėjo, kaip pasiekė įvykio vietą. Virš galvos vieversėlis čireno, ant krūmokšnio šakos gegutė tris kartus užkukavo, net pelėda krūmuose ūbavo. Žmonės apspito senutę ir laukė jos atsakymo. Senutė persižegnojo ir pakvietė gegutę. Ji vėl tris kartus užkukavo. Senutė palingavo savo žilą galvą ir tarė: “Juos užbūrė burtininkė “. Gegutė atskleidė senutei paslaptį. Taip ir liko šimtmečiais atmintyje legenda apie Jankelį ir Jankeliuką.
 
Bronius Palėkas
Pensininkas, mokytojas Padvarių kaimas
 
Dieveniškių istorinio regioninio parko
Tel.\faksas (8 380) 46624
http://dirpd.am.lt
 
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Šventosios vandens turizmo trasa

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama