Turizmas

Miestas:
2016 m. Sausio mėn. 7 d.
Senoji guoba, kuriai yra maždaug 250 m., auga Nemunaičio seniūnijos Geisčiūnų kaimo palaukėje, netoli kelio Alytus – Nemunaitis. Kalninės guobos aukštis – 24 m, kamieno apimtis – 5,50 m. Dar ir šiandien pasakojamos legendos, jog kadaise, pasibaigus ...
2016 m. Sausio mėn. 7 d.
Riedulys pūpso Nemunaičio seniūnijos jauname Vangelonių kaimo pušyne. Tai didžiausias riedulys Dzūkijoje ir devintas pagal dydį Lietuvoje. Akmuo yra netaisyklingos formos, vietomis padūlėjęs, sutrūkinėjęs, nes, anot vietos gyventojų, į jį ne kartą yra trenkęs ...
2016 m. Sausio mėn. 7 d.
Klintinių tufų atodanga yra Nemunaičio kaime, Nemunaičio seniūnijoje, Nemuno upės slėnio dešiniajame krante, Sudvajų girininkijoje. Šios atodangos vienos iš vaizdingiausių Lietuvoje. Bendras atodangų ilgis yra 900 m, plotis 20–30 m, ...
2016 m. Sausio mėn. 7 d.
1939 m. mokytojo Antano Saulevičiaus iniciatyva į Nemunaitį buvo pakviestas žymus to meto skulptorius Vincas Grybas. Jau po metų miestelį turėjo papuošti Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau pasikeitusi politinė santvarka pakeitė šiuos ...
2016 m. Sausio mėn. 7 d.
Kryžius, stovintis netoli bažnyčios, iš betono išlietas 1934 metais. Jį iškilmingai pašventino kunigas A. V. Želnia. Paminklą projektavo ir darbams vadovavo broliai V. ir J. Jarmalos, jiems talkino ir kiti parapijiečiai. Tarybiniais ...
2016 m. Sausio mėn. 7 d.
Pranciškonų vasarnamis, vietos gyventojų vadinamas vienuolynu, pastatytas 1931–1933 m. kunigo F. Baltuškos iniciatyva kaip poilsio namai broliams pranciškonams. Pirmame aukšte buvo valgykla, virtuvė, keli nedideli kambariukai, antrame ...
2016 m. Sausio mėn. 7 d.
1899–1904 m. klebono Felikso Baltuškos (palaidotas bažnyčios šventoriuje) rūpesčiu pagal inžinieriaus Vaclovo Michnevičiaus projektą buvo pastatyta dabartinė mūrinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia: neogotikinė, trinavė ...
2016 m. Sausio mėn. 6 d.
XVII-XVIII a. rytiniame Vainežerio ežero krante iškilo pirmieji Vainežerio dvaro rūmai. Šalia užveistas parkas, du sodai, medelynas. Vėliau rūmai perkelti į pietvakarinę ežero pakrantę. Šiame dvare 1831 m. mirė lietuviškoji Žana d’Ark ...
2016 m. Sausio mėn. 6 d.
Senosios Europos kultūros žymes liudijantis buvusio dvaro fligelis – vienas seniausių (1743 – 1745 m.) pastatų ne tik Veisiejuose, bet ir apylinkėse. Lietuvos didysis etmonas Mykolas MasalskisužbaigėVeisiejų dvaro rūmų statybas prie buvusio gyvenamojo rūmo pristatydamas ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Pastatas pastatytas 1929 m. Pirmame aukšte buvo gyvenamosios patalpos, antrame – kino salė. Po Antrojo pasaulinio karo čia buvo įsikūrusios kelios organizacijos, mėsos parduotuvė. 1993–2003 m. veikė ekspozicija, skirta lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui.
Nuotraukos ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Laisvės angelo paminklas buvo pastatytas 1929 m. Įspūdingos 13 metrų aukščio skulptūros (9 metrų postamentas ir 4 metrų trimituojantis angelas) autorius – Antanas Aleksandravičius. Pasakojama, kad pozuoti skulptorius prikalbinęs jaunutę gimnazijos mokytoją. ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Vienas žymiausių tarpukario miesto namų – Zimavičienės mūras. Tai pirmasis trijų aukštų namas (pradėtas statyti 1931 m.) tarpukario Alytuje. Įpusėjus statybos darbams, mirė Kostas Zimavičius. Tolimesniais statybų reikalais rūpinosi Adelė Zimavičienė. ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Šis gyvenamasis namas Alytuje taip vadinamas todėl, kad laiptus į pastatą puošia liūtukų figūros. Namas pastatytas 1911 m. Jis priklausė žymiam tarpukario Alytaus visuomenės veikėjui advokatui Mendeliui Bokšickiui. Šiuose namuose gimė jo sūnus ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Manoma, jog medinė sinagoga čia buvo pastatyta 1856 m. Jos vietoje XIX a. pab. pastatyta dabartinė mūrinė. 1909 m. ir 1911 m. Alytų niokojo dideli gaisrai. Sinagoga išliko ir buvo atstatyta. Yra nuomonių, kad 1911 m. sinagoga pagal buvusį projektą pastatyta naujai. Šalia ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Pirmoji gimnazija Alytuje buvo įkurta 1919 m., tačiau tuomet dar neturėjo savo pastato. 1925 m. gimnazistai atvėrė šio pastato duris — rangovai iš Kauno, laimėję skelbtą statybų konkursą, jį pastatė iš buvusių carinių kareivinių pastato. Šiandien ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
1938 m. Alytuje buvo baigti statyti modernūs, erdvūs Antano Juozapavičiaus – pirmojo karininko, žuvusio nepriklausomybės kovose, – vardo šaulių namai vadinti kurhauzu. Pirmame aukšte buvo įrengta didelė salė su scena, vestibiulis, kuriame įsikūrė ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Rotušės aikšte 1990 m. buvo pervadinta nuo 1954 m. Alytaus centrą puošusi trikampė Komjaunimo aikštė. Prieškariu šioje vietoje plytėjo Rinkos aikštė, kurioje šurmuliuodavo turgus. Didžiuma aikštę supusių XX ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Senamiesčio skverą juosia Bažnyčios ir Alyvų Tako gatvės. Prieš Antrąjį pasaulinį karą čia buvo gyvenamieji, prekybininkų ir amatininkų namai, kurie subombarduoti per pirmą vokiečių lėktuvų antskrydį. Po karo namai nebuvo atstatyti, o buvo suformuota aikštė. ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Rožynais garsėjantis Miesto sodas, įkurtas pačiame Alytaus centre, formuoti baigtas 1931 m. Iki šių dienų išliko tarpukario fontanas su baseinėliu, kuriame kadaise plaukiojo auksinės žuvelės ir žydėjo lelijos. Fontaną buvo sumanyta įkurdinti parko centre, ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Šiame Prienų muziejaus padalinyje Daumanto atminimui eksponuojami asmeniniai daiktai, dokumentai. Vyksta edukaciniai užsiėmimai, seminarai, istorijos pamokos. Muziejų rasite: iš Skriaudžių, vykstant 230 keliu, pasiekiamas Veverių miestelis, kur Kauno g. įsikūręs ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Jame eksponuojami buities daiktai naudoti XVIII-XX amžiuose, išdėstyti 4 pastatuose: mergaičių klėtelėje, kalvėje, klėtyje ir dūminėje pirkioje. Muziejų rasite: Iš Šilavoto 189 keliu vykstant į šiaurės vakarus 11,5 km. Privažiuojam Skriaudžių ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Prienų muziejaus padalinys  – „Davatkynas“ atsirado neformaliame vienuolyne, kuriame gyveno pamaldžios moterys, padėjusios parapijai. Muziejuje eksponuojami asmeniniai moterų daiktai, buities rakandai, maldaknygės, Šv. paveikslai. Muziejų ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Tai Prienų muziejaus padalinys Jame demonstruojamas poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros istoriko, profesoriaus gyvenimas, atkurta vaikystės aplinka. Muziejų rasite: išvažiavus iš Prienų vykstama pietvakarių kryptimi A 16 keliu. 17 kilometre pasukus į kairėje ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Prienų krašto muziejus įkurtas prieškariu statytuose inžinieriaus ir mokytojo prieniečio Cezaro Pšemeneckio (1887 – 1967) namuose. Muziejus atidarytas 1995 m. rugsėjo 16 dieną.
C. Pšemeneckio namuose prieškariu vyko itin aktyvus ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Jašiūnų gyvenvietė žinoma nuo 1402 m. XV–XVIII a. priklausė tuo metu vienai iš galingiausių ir turtingiausių Lietuvos didikų giminių – Radviloms. 1811 m. iš nusigyvenančių Radvilų Jašiūnų dvarą pirko Lietuvos tribunolo Kelių departamento ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Kuršių nerijos struktūrinį karaštovaizdį ypač įtakojo gamtą griaunančios ir ją atkuriančios antropogeninės veiklos fazės. XVI ir XVIII a. buvo sunaikinti nerijos miškai ir per 5000 metų savaimingai susiformavęs gamtovaizdis. Žaliuojanti nerijos ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Šalia Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios yra XIX–XX a. Nidos etnografinės kapinės. Etnografinėse kapinėse iki šiol išlikę originalių formų mediniai antkapiniai paminklai – krikštai, kurie būdingi Kuršių nerijai. Krikštas – ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Sklandymo mokykla veikė 1933–1939 metais, čia buvo pagrindinė Lietuvos sklandytojų vasaros stovyklavietė. 
Pagrindiniai Nidos sklandymo mokyklos tikslai buvo populiarinti sklandymą, sudaryti prieinamas sąlygas jaunimui sportuoti ir paruošti kandidatų ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Tai vienas iš didžiausių ir svarbiausių švyturių Lietuvos pajūryje. 27 metrų aukščio Švyturys buvo sumūrytas iš raudonų plytų 1874 m. Link jo vedė akmenimis grįstas takas su 200 laiptelių, kurie išlikę iki šių dienų. Ant ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Pirmieji gyventojai Kuršių nerijoje įsikūrė dar tada, kai neriją sudarė atskirų salų grandinė. Protakos jungė marias su jūra, o apie protakų vidurį susidariusios gėlo vandens lagūnos skatino čia apsistoti žmones. Nuo marių lagūnas skyrė senosios parabolinės ...
Mano Krastas