Turizmas

Miestas:
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Senamiesčio skverą juosia Bažnyčios ir Alyvų Tako gatvės. Prieš Antrąjį pasaulinį karą čia buvo gyvenamieji, prekybininkų ir amatininkų namai, kurie subombarduoti per pirmą vokiečių lėktuvų antskrydį. Po karo namai nebuvo atstatyti, o buvo suformuota aikštė. ...
2016 m. Sausio mėn. 5 d.
Rožynais garsėjantis Miesto sodas, įkurtas pačiame Alytaus centre, formuoti baigtas 1931 m. Iki šių dienų išliko tarpukario fontanas su baseinėliu, kuriame kadaise plaukiojo auksinės žuvelės ir žydėjo lelijos. Fontaną buvo sumanyta įkurdinti parko centre, ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Šiame Prienų muziejaus padalinyje Daumanto atminimui eksponuojami asmeniniai daiktai, dokumentai. Vyksta edukaciniai užsiėmimai, seminarai, istorijos pamokos. Muziejų rasite: iš Skriaudžių, vykstant 230 keliu, pasiekiamas Veverių miestelis, kur Kauno g. įsikūręs ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Jame eksponuojami buities daiktai naudoti XVIII-XX amžiuose, išdėstyti 4 pastatuose: mergaičių klėtelėje, kalvėje, klėtyje ir dūminėje pirkioje. Muziejų rasite: Iš Šilavoto 189 keliu vykstant į šiaurės vakarus 11,5 km. Privažiuojam Skriaudžių ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Prienų muziejaus padalinys  – „Davatkynas“ atsirado neformaliame vienuolyne, kuriame gyveno pamaldžios moterys, padėjusios parapijai. Muziejuje eksponuojami asmeniniai moterų daiktai, buities rakandai, maldaknygės, Šv. paveikslai. Muziejų ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Tai Prienų muziejaus padalinys Jame demonstruojamas poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros istoriko, profesoriaus gyvenimas, atkurta vaikystės aplinka. Muziejų rasite: išvažiavus iš Prienų vykstama pietvakarių kryptimi A 16 keliu. 17 kilometre pasukus į kairėje ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Prienų krašto muziejus įkurtas prieškariu statytuose inžinieriaus ir mokytojo prieniečio Cezaro Pšemeneckio (1887 – 1967) namuose. Muziejus atidarytas 1995 m. rugsėjo 16 dieną.
C. Pšemeneckio namuose prieškariu vyko itin aktyvus ...
2016 m. Sausio mėn. 4 d.
Jašiūnų gyvenvietė žinoma nuo 1402 m. XV–XVIII a. priklausė tuo metu vienai iš galingiausių ir turtingiausių Lietuvos didikų giminių – Radviloms. 1811 m. iš nusigyvenančių Radvilų Jašiūnų dvarą pirko Lietuvos tribunolo Kelių departamento ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Kuršių nerijos struktūrinį karaštovaizdį ypač įtakojo gamtą griaunančios ir ją atkuriančios antropogeninės veiklos fazės. XVI ir XVIII a. buvo sunaikinti nerijos miškai ir per 5000 metų savaimingai susiformavęs gamtovaizdis. Žaliuojanti nerijos ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Šalia Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios yra XIX–XX a. Nidos etnografinės kapinės. Etnografinėse kapinėse iki šiol išlikę originalių formų mediniai antkapiniai paminklai – krikštai, kurie būdingi Kuršių nerijai. Krikštas – ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Sklandymo mokykla veikė 1933–1939 metais, čia buvo pagrindinė Lietuvos sklandytojų vasaros stovyklavietė. 
Pagrindiniai Nidos sklandymo mokyklos tikslai buvo populiarinti sklandymą, sudaryti prieinamas sąlygas jaunimui sportuoti ir paruošti kandidatų ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Tai vienas iš didžiausių ir svarbiausių švyturių Lietuvos pajūryje. 27 metrų aukščio Švyturys buvo sumūrytas iš raudonų plytų 1874 m. Link jo vedė akmenimis grįstas takas su 200 laiptelių, kurie išlikę iki šių dienų. Ant ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Pirmieji gyventojai Kuršių nerijoje įsikūrė dar tada, kai neriją sudarė atskirų salų grandinė. Protakos jungė marias su jūra, o apie protakų vidurį susidariusios gėlo vandens lagūnos skatino čia apsistoti žmones. Nuo marių lagūnas skyrė senosios parabolinės ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Pietinėje Preilos dalyje, kopos papėdėje, glaudžiasi senosios XIX–XX a. kapinaitės. Po mediniais apsamanojusiais šiam kraštui būdingais antkapiais guli paskutinieji Preilos kuršiai.

http://www.visitneringa.com
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Paminklas Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriui, garsiam XIX a. I p. Kultūros veikėjui, Biblijos leidėjui, tautosakininkui, poetui, K. Donelaičio „Metai" bei pasakėčių leidėjui – Liudvikui Rėzai (1779–1840 m.). Medinė skulptūra ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Žirgų rago švyturys pastatytas 1900 metais Kuršių mariose ties Pervalka, už Agilos įlankos, prieš Birštvyno iškyšulio Žirgų ragą. Per šimtmetį jis buvo perstatytas kelis kartus, po paskutinės rekonstrukcijos įtaisytas automatinis ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Naglių gamtos rezervato plotas – 1680 ha. Jis tęsiasi nuo Juodkrantės iki Pervalkos devynis kilometrus. Čia galima pamatyti Pilkąsias, dar vadinamas Mirusiomis, kopas, užpustytas buvusių gyvenviečių vietas, savaiminės kilmės miško augaliją bei po ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Viena gražiausių senųjų – parabolinių Juodkrantės kopų – vadinamasis Raganų kalnas. Kalno šlaitai apaugę šimtametėmis pušimis, vingiuotas takas per ūksmę veda į 42 m aukščio viršūnę. Iš čia matyti spinduliuojanti ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
1995 m. Juodkrantėje pradėta statyti 2400 m ilgio krantinė, kuri eina palei L. Rėzos gatvę. Tvarkant krantinę gimė mintis čia įrengti skulptūrų ekspoziciją „Žemė ir vanduo”. Ekspozicija buvo kuriama 1997–1999 m. per tarptautinį skulptorių ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Gintaro įlanka vadinama nedidelė, idiliška marių įlankėlė šiaurinėje Juodkrantės dalyje, menanti gintaro gavybos laikus, kai Juodkrantė buvo praminta Kalifornija. 1855 metais prie Juodkrantės begilinant laivybai Kuršių marių dugną, darbininkai ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
Už Alksnynės vienkiemio, marių pakrantėje, stovi paminklas Tarybinės Armijos kariams. 1945 m. sausio pabaigoje kovose dėl Kuršių nerijos žuvo septyni rusų desanto kariai. 1967 m. jų žūties vietoje pastatytas paminklas. Iš marių dugno iškeltame apie 30 ...
2015 m. Gruodžio mėn. 28 d.
2009 m. atidengta skulptoriaus Romo Kvinto iš bronzos išlieta skulptūra, dainuojamos poezijos atlikėjui ir autoriui, pramoginių renginių režisieriui, televizijos laidų vedėjui, dainuojamosios poezijos pradininkui Lietuvoje, Vytautui Kernagiui atminti.
http://www.visitneringa.com
2015 m. Gruodžio mėn. 25 d.
I. Navidansko botanikos parkas – vienas pirmųjų botanikos parkų Lietuvoje. Plotas – 48 ha. Parke auga 34 vietinių rūšių medžiai ir krūmai bei 95 atvežtinių rūšių ir formų. Parke iškasti 7 tvenkiniai, kuriuose teikiamos ir komercinės žvejybos ...
2015 m. Gruodžio mėn. 25 d.
Muziejuje demonstruojami surinkti istoriniai eksponatai: senoviniai įrenginiai, prietaisai, įrankiai, baldai, namų apyvokos reikmenys. Ekspozicija pateikta atstatytose rąstinėse klėtyse. Atskirai demonstruojami motociklai. Šalia veikiančioje kalvėje galima išbandyti ...
2015 m. Gruodžio mėn. 25 d.
Šilalės kūlis – tai penktas pagal dydį akmuo Lietuvoje. Šio riedulio ilgis siekia net 7,48 m, plotis – 5,48 m, aukštis – 3,66 m, o apimtis – 18,33 m. Riedulys guli kalvelėje, kurią seniau iš visų pusių supo pelkės, o per jas link Šilalės ...
2015 m. Gruodžio mėn. 25 d.

Skuodo muziejus - vietinis krašto muziejus, kurio steigėjas Skuodo rajono savivaldybė. Pagrindinė muziejaus funkcija yra rinkti, kaupti, saugoti Skuodo krašto kultūros istoriją atspindinčias muziejines vertybes. Šiuo metu muziejuje sukaupti ir saugomi ...

2015 m. Gruodžio mėn. 25 d.
Šauklių tundra – vienas didžiausių riedulynų Lietuvoje, patenkantis į Šauklių kraštovaizdžio draustinį, kurio plotas yra 82 ha. Jis išsiskiria neįprastu mūsų kraštui, unikaliu, tundrą primenančiu kraštovaizdžiu. Tarp ...
2015 m. Gruodžio mėn. 25 d.
Kalviai – S. Daukanto gimtinė. 1793 m. šiame kaimelyje gimė žymus istorikas, švietėjas, tautosakos rinkėjas Simonas Daukantas. Iki šių dienų iš buvusios S. Daukanto tėvų sodybos išliko vienintelis pastatas – klėtelė.
1981 ...
2015 m. Gruodžio mėn. 25 d.
Barstytalių pelkė – viena iš didžiausių pelkių Žemaitijos nacionaliniame parke. Jos plotas - apie 35 ha. Vandens, pelkinės augmenijos, įsiterpusių sausumos salelių mozaikoje prieglobstį randa aibė gyvūnų ir augalų, kuriuos galite stebėti nuo 5 m aukščio ...
2015 m. Gruodžio mėn. 25 d.
Barstyčius labiausiai išgarsino pokario metais Puokės kaime aptiktas ir 1958 m. melioratorių atkastas didžiausias Lietuvos riedulys, ledynų atneštas iš Suomijos pietvakarių prieš 13-14 tūkstančius metų. Jis susidaręs iš stambiagrūdžio ...
Mano Krastas