Turizmas

Miestas:
2016 m. Kovo mėn. 18 d.
Idėja Jono Basanavičiaus gimtinėje atstatyti jo tėvų sodybą ir šalia jos sodinti Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyną kilo 1988 metais. 1989 m. Sausio 9 d. Bartninkuose susirinkusi iniciatyvinė grupė (D. Vilimas, R. Lipšienė, Ž. Mačionienė, V. Stepulis, E. Žemaitaitis, ...
2016 m. Kovo mėn. 16 d.
Garsiausias Alytaus krašte Punios piliakalnis, dar vadinamas Margio kalnu išdidžiai dunkso Nemuno ir Punelės santakoje ir yra vienas iš didžiausių ir gražiausių Lietuvoje. Nuo piliakalnio viršūnės atsiveria viena iš gražiausių šalies ...
2016 m. Kovo mėn. 16 d.
Medinė mečetė, pastatyta 1889 m. Siekiant įamžinti bendrą lietuvių ir totorių istoriją, 2010 m. vienoje seniausių Lietuvos totorių gyvenviečių Raižiuose iškilmingai atidengtas paminklas kunigaikščiui Vytautui Didžiajam, minint 600-asias Žalgirio mūšio ...
2016 m. Kovo mėn. 16 d.
Šv. Jurgio bokšto formos mūrinė koplytėlė Punioje, skirta 1831 m. sukilimo dalyviams atminti. Manoma, jog šioje vietoje buvo pastatyta pirmoji Punios bažnyčia, kurią statyti paliepė Vytautas Didysis.
Mindaugo Šematulskio nuotr.
 
2016 m. Kovo mėn. 16 d.
Pastatyta 1863 m. Pirmoji bažnyčia Punioje buvo pastatyta 1425 m. Pasakojama, kad ją statyti paliepęs Vytautas Didysis, todėl jo atminimas gerbiamas iki šių dienų – bažnyčioje greta Punios herbo kabo šio kunigaikščio portretas. Patiko Vytautui Didžiajam ...
2016 m. Kovo mėn. 16 d.
Paminklas pastatytas 1930 metais vietos šaulių iniciatyva. Apie iškilmingą paminklo  pašventinimą tuomet rašė „Trimito“ žurnalas (kalba ir skyryba netaisyta): „Riliškių šaulių būrys liepos 6 d. šventino ...
2016 m. Kovo mėn. 16 d.
Kryžių ansamblis Klepočių kaimo tragedijai atminti pastatytas 1990 metais, truputį vėliau dar du. 1944 m. Šv. Kalėdų išvakarėse, siekiant įbauginti ir palaužti gyventojų pasipriešinimą sovietinei okupacijai Alytaus apskrityje, beveik visą kaimą ...
2016 m. Kovo mėn. 10 d.
Programoje – vokalinės, autorinės kompozicijos, Henriko Radausko, Vlado Šimkaus,
Antano Jonyno, Pauliaus Širvio, Vytauto Mačernio poezija.
 
Muzikuojantis duetas  - aktorė Neringa Nekrašiūtė ir džiazo pianistas ...
2016 m. Kovo mėn. 10 d.
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras mažiau nei prieš mėnesį sėkmingai debiutavo naujoje Palangos koncertų salėje. Įrodę, kad klasikiniai spektakliai gausiai yra lankomi žiūrovų, jau šį ilgąjį šventinį savaitgalį klaipėdiečiai grįžta ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Piliakalnio legenda pasakoja, kad jis nebuvęs toks aukštas kaip dabar, bet žmonės eidavę melstis kartu nešdavę kepurę žemių. Taip kepurėmis nešdami žemes pamažu ir supylę piliakalnį.
Piliakalnis datuojamas I tūkst.
Artūro Balčiūno ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Pivašiūnus puošia paminklas, skirtas Lietuvos tarybos nariui, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarui kunigui Alfonsui Petruliui (aut. M. Jakubauskas, A. Janušonis) , kuris Pivašiūnų bažnyčioje klebonavo nuo 1911 iki 1927 metų.
  ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Pastatyta 1825 m. Bažnyčios viduje yra retai kur Lietuvoje aptinkamas apeinamas altorius.  Jame kabo stebuklinga galia garsėjantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas, kurį kardinolas V. Sladkevičius 1988 m. vainikavo popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Šiame dvare  1808 m. kovo 5 d.  gimė 1831 metų sukilimo dalyvis Simonas Konarskis. Sušaudytas 1839 m. vasario 27 d. Vilniuje.
 
                        ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Pastatyta 1929 m. Bažnyčia medinė, tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano su 2 bokšteliais. Šventoriuje stovi medinė varpinė.
 
Santaikos g. 19, Santaikos k., Krokialaukio sen., Alytaus r., tel. +370 315 47 139
Daugiau informacijos ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Pastatyta 1924 m., prieš tai čia stovėjusioji bažnyčia sudegė. Tai tinkuoto mūro, turinti neorenesansinių bruožų, stačiakampio plano, bazilikinė, dvibokštė, su pusapskrite apside bažnyčia.
1921 m. į Ūdriją buvo atkeltas kunigas ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
 
Bažnyčia pastatyta 1872 m. Prabėgus dvidešimt septyneriems metams ją konsekravo vyskupas Antanas Baranauskas. Bažnyčia dvibokštė, su žemesne stačiakampe apside ir prie jos esančiomis zakristijomis, trimis altoriais. Šventoriaus tvora ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Lietuvos partizanų „Dainavos“ apygardos štabo vadavietės bunkerio maketas Punios šile (atstatytas mažesnis už originalą).  1947 m. enkavedistams apsupus apygardos štabo bunkerį, vadas Dominykas Jėčys-Ąžuolis  ir 3 partizanai ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Punios šilas, apglėbtas 19 km. ilgio Nemuno kilpa. Šilas - vienas iš įdomiausių Lietuvos miškų botaniniu požiūriu, apsuptas vandeniu iš visų pusių. Verta apsilankyti miško muziejuje, kuris atidarytas 1979 m. Punios girininkijos patalpose. ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Anot padavimų, Rumbonių vardas kilęs nuo senovėje šiame piliakalnyje stovėjusių puikių karalių rūmų su aukštu bokštu (bone). Legenda porina, kad ant Rumbonių piliakalnio stovėjusios pilies rūsiuose ėjo paslaptingi požeminiai urvai net po Nemunu. Jie ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Greta  Rumbonių bažnyčios esančiose kapinėse yra grafaitės Jadvygos Korevaitės kapo balto marmuro paminklas, paskelbtas respublikiniu dailės paminklu.
Mindaugo Šematulskio nuotr.
 
Daugiau informacijos www.alytus-tourism.lt
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Pastatyta 1795 m. Nedidelė medinė bažnytėlė yra liaudies architektūros formų. Ne vienas pastebi, jog ji tarsi nedidukė medinė Vilniaus arkikatedros kopija.
Mindaugo Šematulskio nuotr.
 
Nemuno g. 22, Rumbonių k., Alytaus sen., Alytaus r., tel. ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Vietos gyventojai Poteronių piliakalnį Milžinų kalnu vadina. Legenda pasakoja, kad ant piliakalnio stovėjo pilis, kurios kunigaikštis perėjęs į priešų pusę. Jo sūnus sušaukė burtininkus ir prakeikė savo tėvą. Duktė, pamačiusi grįžtantį atgailaujantį ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Bažnyčia pastatyta 1802 m., jai būdingi klasicizmo ir baroko bruožai. Bažnyčia stačiakampio plano, su trisiene apside, keturių kolonų portiku, zakristija, trikampiu frontonu ir kryžiumi ant stogo. Vidų į tris navas dalija briaunotos kolonos. Vidinės navos skliautas cilindrinis. ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Klydžionių kaime 1941 m. dviejose vietose buvo žudomi žydų tautybės žmonės. Jie palaidoti masinėse kapavietėse, kurias  skiria  600 m atstumas. Vienoje iš kapaviečių  pastatytas paminklas. 
Klydžionių k., Butrimonių sen., Alytaus r.
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Gerulių kaime, tarp dviejų bevardžių upelių yra Gerulių piliakalnis. Vietinių Zamkumi vadinamas. Aikštelės rytinę dalį apardęs apkasas ir dvi duobės (1916-1917 m. vokiečių karininkų kasinėjimų žymės).
Piliakalnis datuojamas I tūkst. viduriu – ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Bažnyčios statybos kertinis akmuo buvo pašventintas 1906 m., tačiau prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas sustabdė tolimesnius darbus. Vienabokštė, masyvi bažnyčia baigta statyti tik 1926 m.
Bažnyčia turi romaninio stiliaus elementų. Joje yra vertingų ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Iš trijų pusių į plokščią piramidę panašią kalvą juosia Daugų ežeras. Nuo jos atsiveria nuostabus Daugų apylinkių vaizdas. Pagonybės laikais čia buvo aukojamos aukos. Archeologai aptiko I tūkst. senovės gyvenvietės liekanų. Aukakalnio legenda porina, ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Didžiulio ežero šiaurinės atšakos kyšulyje stūkso Salos piliakalnis. Tai stačius šlaitus turintis gynybinis II tūkst. pradžios įtvirtinimas. Jeigu tikėsime pasakojimais, kalną supylė laumė. Ankstyvą rytmetį ji nešė pilną prijuostę ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
 Kamieno apimtis 1,3 m aukštyje – 2,6 m, aukštis 14 m. 1960 m.  medis paskelbtas gamtos paveldo objektu. 
Iki šiol sklando legendos, kad gerai pašniukštinėjus aplink ją galima rasti senovinių ...
2016 m. Kovo mėn. 6 d.
Bukaučiškių kaime, visai netoli Didžiulio ežero pietinio kranto, ant kalnelio stovi nepaprasto grožio raudonų plytų koplyčia. Manoma, kad romantinio stiliaus su neogotikos elementais koplytėlės statyba buvo baigta XIX a. viduryje. Iš pradžių tai buvo dvaro koplyčia, ...
Mano Krastas