Vilnius

Vilnius

2017 m. Liepos mėn. 3 d.

Reaguodama į Finansų ministerijos pasiūlymų dėl mokesčių lengvatų tobulinimo paketą, Ūkio ministerija pateikė savo rekomendacijas mokestinės aplinkos gerinimo klausimais. Pagrindiniai Ūkio ministerijos pasiūlymai – nulinis pelno mokestis reinvesticijoms, ...

2017 m. Liepos mėn. 3 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) baigė sudaryti paramos sutartis su kaimo bendruomenėmis ir jų asociacijomis, teikusiomis paraiškas Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrui pagal 2017 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai ...
2017 m. Liepos mėn. 3 d.

Kol kas valstybinių miškų valdymo reforma yra labai neaiškioje situacijoje. Sutinku, reforma būtina, chaoso miškų valdyme daug, bet kas gali pasakyti, kad vienos įmonės sukūrimas yra optimalus sprendimas? Ienas iš argumentų, kodėl reforma reikalinga, ...

2017 m. Liepos mėn. 3 d.

Nesu miškininkystės specialistas ir dirbdamas Seime labiau koncentruojuosi į švietimo reformą. Iš posėdžiuose išsakytų minčių, pateiktų dokumentų, pokalbių su kolegomis suprantu, kad šia reforma siekiama dviejų tikslų. Pirma – ...

2017 m. Liepos mėn. 3 d.
Labai prastas Valstybinių miškų valdymo reformos procesas nuo pradžios ir iki šiol. Aplinkos ministras laba staigiai be jokios kaštų – naudos analizės, be atvirų ir nuoširdžių diskusijų su visais šio proceso dalyviais, pristato projektą, ...
2017 m. Liepos mėn. 2 d.
„Šią šventę pavadinome Kaimynų diena. Tik kol kas, matau, susirinko dar svetimi žmonės – ne kaimynai“,– sako Vilniaus miesto Naujamiesčio seniūnijos seniūnas Vladimiras Bieliauskas.

Tikslas – pažinti kaimyną
2017 m. Liepos mėn. 2 d.
Birželio 12–16 dienomis Hortoje, (Azorų salos, Portugalija) vyko Tarptautinės jūrų išteklių naudojimo tarybos (ICES) Mėgėjų žūklės tyrimų vertinimo darbo grupės posėdis,  kuriame kartu su kolegomis iš 16 valstybių dalyvavo ir Žuvininkystės ...
2017 m. Liepos mėn. 2 d.

Nuo liepos 1-osios įsigaliojant naujajam Darbo kodeksui, taip pat įsigalioja Vyriausybės patvirtintipoįstatyminiai teisės aktai jam įgyvendinti (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753). ...

2017 m. Liepos mėn. 2 d.

Visos Lietuvos savivaldybių nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybų atstovai bei nacionalinės Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai aptarė nuveiktus darbus ir ateities iššūkius. Sveikindamas konferencijos dalyvius socialinės apsaugos ir darbo ...

2017 m. Liepos mėn. 2 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija po konsultacijų su socialiniais partneriais atnaujino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto priemonės „54+“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kviečia ...

Mano Krastas