NAUJIENOS

Aš čia gyvenu - Kisiniai


Atgal į dalyvių sąrašą
Kisiniai

Kisinių etnografinės kapinės

         Mes, Dovilų pagrindinės  mokyklos mokiniai, dažnai rengiame edukacines- kraštotyrines išvykas po savo gimtąjį kraštą, tai yra Klaipėdos rajoną. Tikslas yra susipažinti su krašto lankytinomis vietomis ir surinkta medžiaga pasidalinti su kitais, kuriems yra įdomi mūsų tautos praeitis. Savo darbe pristatome nedideles Kisinių etnografines kapines, kuriose amžino poilsio atgulė visai Lietuvai žinomi veikėjai.  

         Kisiniai – tai kaimas Klaipėdos rajone, maždaug  17 km.  į pietus nuo Klaipėdos, netoli Šernų,  prie kelio iš Šernų į Dovilus.  Čia yra įsikūrusios  Kisinių kaimo XIX-XX amžiaus etnografinės kapinaitės. Šios  kapinės- garsios  tuo, jog šalia kitų krašto šviesuolių, čia amžino poilsio atgulė vienas iš 1831 m. sukilimo  vadų Antanas Gelgaudas ir  lietuvių periodinės spaudos pradininkas, leidėjas ir vertėjas, precentorius Johanas Ferdinandas Kelkis.

       Trumpai papasakosime, kaip šie žymūs asmenys amžiną poilsį rado Kisinių etnografinėse kapinaitėse. Generolo Antano Gelgaudo, lietuviškų karinių dalinių vado, norėjusio išvaduoti Lietuvą nuo ją pavergusios carinės Rusijos, asmenybė ir jo tragiška mirtis buvo apsupta tam tikru paslaptingumo ir mistiškumo šydu.  1831 m. birželio 19 dieną Gelgaudo vadovaujami sukilėliai ir Lenkijos kariuomenė pralaimėjo kautynėse Panerių kalvose. Rugpjūčio 8 dieną nesėkmingai puolė Šiaulius. Vėliau prisijungė prie D. Chlapovskio dalinio. Caro kariuomenei užkirtus kelią į Lenkiją, Gelgaudas su sukilėliais per Žarėnus, Plungę, Švėkšną pasiekė Prūsijos sieną. Pagal pasakojimus, generolas A. Gelgaudas, į Rytprūsius pasitraukimo metu, karininko Stubskio buvęs nušautas netoli Kisinių esančioje ganykloje ir todėl kaimo kapinėse palaidotas.

 Lietuvių periodinės spaudos pradininkas Johanas Ferdinandas Kelkis kilęs iš vokiečių, ilgainiui sulietuvėjo. 18201851 m.  dirbo precentoriumi Įsėje (Pakalnės apskritis), 1851–1867 m. – Kretingalėje, 1854 m. čia įsteigė parengiamuosius kursus stojantiesiems į mokytojų seminariją. 18321875 m. redagavo periodinį leidinį lietuvių kalbaNusidavimai apie evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonių“, 1875–1877 m. – laikraštį „Pasiuntinystės laiškelis“. 18511871 m. bendradarbiavo laikraštyje „Keleivis“. Dėl ligos 1867 m. išėjo į pensiją ir apsigyveno Kisiniuose, pas dukters šeimą. Čia mirė ir palaidotas.

  Kapinaitės aptvertos paprasta šiuolaikine tvora. Varteliai likę iš seniau. Jie geležiniai, nuotraukoje matyti, kad sukonstruoti iš ilgų strypelių. Viršūnės – gražiai išlankstytos ir dailiai susuktos kaip sraigtai. Tarp tvoros įsiterpę stūkso dideli cementiniai stulpai. Jiems iš šonų, maždaug už 5 m. auga  ąžuolai, alyvos, tujos...

         Kapinaičių plotas apie 2310m2, iš šiaurės – pušys, dieli beržai. Nuo vartelių į abi puses užsodintos alyvos, aplinką puošia tujos. Smėliu išpilti takeliai. Vienas ypatumų tas, kad visi medžiai yra kapinaičių vidinėje pusėje. Antkapių mažai yra likę. Kai kurie kapai taip sunykę, kad matyti tik mažas kauburėlis, iš kurio galima spėti, kad čia ilsisi žmogus.

        Kapų yra apie 100. Spėjama, kad šiose kapinėse jau buvo laidojama XIX a. pradžioje. Pats seniausias antkapinis kryžius yra pastatytas 1831m., tačiau manoma, kad buvo laidojama ankščiau. Yra ir šiuolaikinių kapų.

        Dažniausi mirusiųjų vardai – Anikė, Urtė, Helmutas. Antkapiai skirtingi: 7 mediniais kryžiais (užrašai neįskaitomi), maždaug 36 su metaliniais. Jie dviejų dydžių: aukštesni: (1.62 m) ir žemesni  (1-1.12 m). Vyrauja daugiausiai aukštesni. Tokių kryžių, kaip ant F. Kelkio kapo – visose kapinėse tik 3. Kapai, aptverti tvorele,  keletas antkapių turi akmenines plokšteles su užrašais.

       Laidojama dviem kryptimis: rytų ir vakarų; daugiausia – rytų kryptimi.

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama